Защита от удари (Синята икономика – предприемачество 96)

Това е предприемачество от Синята икономика.

Проф. И. Шваб от калифорнийския университет Дейвис си задава въпроса защо кълвачът не получава главоболие. Когато японски орнитолози провеждат пълно изследване на човката, черепа и тялото на кълвача, те бързо разбират гениалността на тази птица. Зад клюна си тя има торбичка, пълна с течност, която поема ударите, които се получават, когато кълвачът чука по кората на дървото в търсене на храна или за да си издълбае хралупа. Ю. Ода от университета в Каназава и К. Сакано от Тойота се запознават със забележителните способности на кълвача и получават вдъхновение за създаването на нови защити срещу удар в автомобилите. Макар че тази новост ще допринесе за сигурността и спокойствието на пътниците, тя едва ли ще създаде нови работни места. Но поне ще ни накара да уважаваме повече поредния забележителен представител на фауната, обитаваща Земята.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.