Рецепти за нашето бъдеще

Как си представяте един свят, в който хората живеят в хармония с природата? Свят, в който получаваме цялата нужна ни електроенергия от възобновяеми източници и всички отпадъци, които произвеждаме, се рециклират без да замърсяват по какъвто и да било начин околната среда. Свят, в който извличаме всички ресурси, от които се нуждаем, по устойчив начин, който не води до тяхното изчерпване и им позволява да се обновяват с естествен темп.

Задачата да опишат как би изглеждал един такъв свят с текст, снимка, видео или презентация поставя Министерството на околната среда и водите пред всички младежи до 25г. в конкурса „Рецепти за нашето бъдеще“. Целта на конкурса е да предизвика младите хора да опишат своята визия за света, в който им предстои да живеят, и да дадат своите идеи за това как той да бъде по-зелен и устойчив, да задоволява нуждите на всички без да унищожава нашия общ дом – планетата Земя. Участниците, дали десетте най-добри идеи, ще участват в лятна еко-академия „Обучение за бъдещето“ в с. Здравковец.

Повече за конкурса и условията за участие можете да научите от интернет страницата на МОСВ.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.