Бети Ийди 5 (Досег до вечния живот)

Това е преживяване близко до смъртта от книгата Досег до вечния живот.

(Пета част)

(към четвърта част)

Краят на НДЕ-то на Бети ще бъде изложено накратко тук.

Двама близки приятели на Бети се появяват, които тя е познавала преди да се роди. Прегръщат се и продължават разходката из Духовния свят. Влизат в една голяма стая и виждат хора да създават райски дрехи, използвайки райски тъкани от някакъв вид. В друга стая виждат хора да работят с една голяма, колкото компютър, машина. Влизат в друга стая подобна на библиотека. Това е библиотеката на ума. Излизат навън в градина, където красиви планини и реки се виждат в далечината. Това измерение е толкова красиво, че не може да се опише с думи. До един водопад Бети вижда чудна роза и става едно с нея за миг. Група от хора се събират около нея за купон по случай завършване. Нейните ангели пазители са там и й казват, че тя е умряла преждевременно и трябва да се върне. Искаща да разгледа вселената, Бети е откарана от две същества от Светлина в обширния космос. Тя пътува до други светове подобни на Земята с разумни същества на тях. Връща се в градината и е откарана до едно място, където много Духове се подготвяли за живота на Земята.

Пазителите на Бети й показват пиян мъж да лежи на тротоара и я питат какво вижда. Бети вижда само един пиян да се валя в собствената си мръсотия. Нейните пазители й показват кой е този мъж. Те й разкриват, че мъжът е пълен със Светлина и Любов и че много му се възхищават в Духовния свят, че напомня на хората за нуждата да си помагат едни на други. На Бети е показана Земята както изглежда от космоса. Показано й е как молитвите се изстрелват като сигнални светлини от Земята. Тя вижда ангели да бързат да отговарят на тези молитви. Бети наблюдава това всичко, докато е в градината.

Тя е отведена от градината в една голяма сграда пред “Съвета на Старейшините”, състоящ се от 12 мъже и Иисус. Тук й е казано отново, че нейната смърт е преждевременна и че трябва да се върне на Земята. Иисус й показва преглед на живота й във формата на холограми. Успокоява я, когато тя вижда лошите мигове от живота си и започва да съди себе си твърде силно.

След прегледа на живота й, й е казано, че мисията й на живота не е завършена и че тя трябва да се върне. Бети отказва неотклонно. Иисус решава да й разкрие нейната мисия в живота при условието, че ако реши да се върне на Земята, споменът от нейната мисия ще бъде премахнат. Тя се съгласява с това и мисията й е показана. Веднага тя се съгласява да се върне. Изведнъж хиляди ангели се появяват да й пеят за добър път. Бети се озовава обратно в болницата, където всичко е започнало. Мисията на живота й е била напълно изтрита от паметта й.

Край

Към „Линда Стюарт 1 (Досег до вечния живот)“ —>

 

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.