Бети Ийди 3 (Досег до вечния живот)

Това е преживяване близко до смъртта от книгата Досег до вечния живот.

(Трета част)

(Към втора част)

Разбрах, за моя изненада, че Иисус е бил отделно Същество от Бог, с Неговата собствена Божествена цел и знаех, че Бог е бил нашия общ Баща. Моето протестантско възпитание ме е научило, че Бог Бащата и Иисус Христос са били едно Същество. Като всички ние се събрахме, Бащата обясни, че като идваме на Земята за известно време ще развием нашата Духовност. Всеки Дух, който трябваше да дойде на Земята, е помагал в планирането на условията на Земята, включително и законите за смъртта, които ще ни ръководят. Те включваха законите на физиката, както ги знаем, ограниченията на нашите тела и Духовните сили. Ние помогнахме на Бог в развитието на растителния и животински свят, който е тук. Всичко бе създадено от Духовна материя, преди да бъде създадено физически: слънчевите системи, слънцата, луните, планетите, живота на тях, планините, реките, моретата и т.н. Видях този процес и после, за да го разбера по-добре, ми беше казано от Спасителя, че създаването на Духа може да се сравни с нашите снимки – създаването на Духовното би било като ясна, ярка снимка, а Земята би била като неговия тъмен негатив. Тази Земя е само сянка на красотата и славата на нейното Духовно създание, но тя е това, от което се нуждаехме за нашето развитие. Беше важно да разбера, че ние всички помогнахме в създаването на нашите условия тук.

Много пъти творческите мисли, които имаме в този живот, са резултат от невиждани вдъхновения. Много от нашите важни намерения и дори технологически напредък са били първо създадени в Духа. После индивидите на Земята са получили вдъхновението да създадат тези изобретения тук. Разбрах, че има жизнена връзка между Духовния свят и смъртния и че ние се нуждаем от Духовете от другата страна за нашия прогрес. Също видях, че те са много щастливи да ни помогнат, по всеки начин, по който могат.

Видях, че преди живота ние знаехме и дори избирахме нашите мисии в живота. Разбрах, че нашите позиции в живота са основани на стремежите ни. Чрез божествено знание ние знаехме какви ще са много от нашите изпити и преживявания и се подготвяхме според тях. Ние се свързвахме с други, членове на семейството и приятели, да ни помагат да изпълним нашите мисии. Нуждаехме се от тяхната помощ. Дойдохме като доброволци, всеки искащ да учи и да преживее всичко, което Бог е създал за нас. Знаех, че всеки един от нас, който беше взел решението да дойде тук, беше смел Дух. Дори най-малко развитите сред нас тук, бяха силни и смели там.

Позволено ни беше да действаме на наша воля. Нашите собствени действия определяха посоката на живота ни и ние можехме да променим или да пренасочим нашия живот по всяко време. Разбрах, че това е решаващо. Бог ни е дал обещанието, че няма да се намесва в нашия живот, освен ако ние не поискаме. И тогава чрез неговото всезнание Той ще ни помогне да постигнем нашите праведни желания. Ние бяхме благодарни за тази възможност да изразяваме свободно нашата воля и да упражняваме нейната сила. Това би позволило на всеки един от нас да придобие огромна Радост или да избере това, което ще ни донесе скръб. Изборът би бил наш чрез решенията ни.

(Следва четвърта част)

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.