Кристофър Виърмантри – международното право в полза на човечеството

Статия: Кристофър Виърамантри (Шри Ланка) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„… за живота му, посветен на заздравяване и разширяване на върховенството на международното право.“

Сн. rightlivelihood.org

Кристофър Виърамантри е световно признат юрист и бивш вицепрезидент на Международния съд. Играе съществена роля за заздравяването и разширяването на върховенството на международното право. Работата му показва как международното право може да бъде използвано за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправен светът днес, като например ядрените оръжия, защитата на човешките права и съхранението на природата. 

Кариера

Кристофър Вийрамантри е роден в Шри Ланка през 1926г. и учи в университетите в Коломбо и Лондон, получавайки докторска степен по право от Лондонския университет. Става съдия във Върховния съд на Шри Ланка през 1967г. През 1972г. се мести в Австралия, където става професор по право в университета Монаш в Мелбърн (до 1991г.) В Австралия негови публикации водят до организирането на ежегодна Седмица на правото, по време на която се провеждат множество събития, на които специалисти по право обсъждат и представят своята работа на обществото.

Виърмантри е бил гост-лектор в множество университети по света. Той е председател на международния съвет на Института за устойчиво развитие към университета МакГил в Канада; президент на Международната асоциация Адвокати срещу ядрените оръжия  (IALANA) и председател на Международна работна група на главните съдии за засилване на правния интегритет.

През 80-те години Виърамантри става известен с помощта, която оказва при разрешаване на международни спорове, най-вече като председател на комисията на Науру за разследвания между 1987 и 1988г. Комисията е съставена от правителството на Науру, за да потърси отговорност според международното право за възстановяване на разрушените по време на международното попечителство фосфатни мини.

Виърамантри винаги е изразявал тревогата си относно разпространението на ядрени оръжия. Книгата му „Ядрените оръжия и отговорността на учените“ (1987г.) е преведена на много езици и е един от важните текстове, засягащи въпроса за отговорността на учените, занимаващи се с разработване на ядрени технологии.

През 1990г. Виърамантри е избран за представител на Азия в Международния съд, а през 1997г., докато все още кара първия си мандат, колегите му го избират за вицепрезидент. След като е участвал в разглеждането на много дела, включително делото Локърби, Виърамантри се оттегля през 2000г.

През 2006г. той печели наградата на ЮНЕСКО за образование по темата за мира, а през 2008г. получава награда за цялостен принос от Комитета на Адвокати за ядрена политика. Виърамантри е и член на международния Съвет за бъдеще на света.

Незаконност на ядрените оръжия

Когато Международният съд взема решение за ядрените оръжия през 1996г. Виърамантри изразява особено мнение. Той е напълно несъгласен с решението на мнозинството да остави неопределена законността на една сфера на употреба на ядрени оръжия – при самозащита, когато на риск е изложено оцеляването на държавата. В своето особено мнение, той посочва, че това изключение на практика ще бъде широко използвано от страните, притежаващи ядрени оръжия и категорично настоява, че употребата им е незаконна „при каквито и да било обстоятелства.“

Пространното му изложение в това дело, едно от най-важните в историята на Международния съд, се смята за неговото най-голямо постижение. „Заплахата за употреба и употребата на ядрени оръжия, казва той в първия параграф, противоречи на фундаменталния принцип за достойнството и за ценността на човешкия живот, върху който се основава цялото право. Те нарушават основните принципи на международното право и представляват пълно отричане на грижата за човека, върху която се гради цялото гражданско право.“

Световно признат новатор и преподавател по право

Виърмантри се занимава и с други правни области, в които се сблъскват социални въпроси, теология и философия, като например влиянието на технологиите върху човешките права или грижата за околната среда в международното право. Според Виърамантри международното право е „едно-културно и евро-ориентирано“. Той показва, че правото има и много други корени. Първите систематични текстове по международно право принадлежат на ислямски писатели от осми век. Виърамантри пише за ислямската юриспруденция и понякога цитира стари религиозни принципи като обичайно право, когато произнася решенията си. В книгата си „Молитвата на Бога: мост към един по-добър свят“, той показва, че над сто принципа на човешките права и международното право са залегнали и в „Молитвата на Бога“.

Виърамантри все още е много активен, пътува по целия свят и произнася речи на важни конференции. Книга, публикувана съвместно с центъра за Международно устойчиво развитие към университета МакГил, наречена „Устойчива справедливост: съгласуване на икономическото и социалното право, и правото за околната среда“, обяснява защо концепцията за устойчивото развитие става все по-важна в международното право. Книгата му „Армагедон или Красив нов свят: размисли за размириците в Ирак“ (2003г.) е една от първите книги за законовата страна на войната в Ирак. В тази книга Виърамантри много ясно показва, че човечеството или ще прекрати и признае грешката си с войната в Ирак и ще потвърди важността на ООН и международното право, или ще затъне в още по-големи едностранни войни, които в крайна сметка ще доведат до ядрена катастрофа. Книгата е преиздадена през 2005г.

Друга негова книга „Ксенотрансплантация: законови и етични аспекти“, засяга изследванията, направени за медицинския факултет на университета в Харвард. В нея са разгледани възможните заплахи за човешките права, произтичащи от новата техника за трансплантация на животински органи в човешки тела.

Международен център Виърамантри за образование и изследвания по въпросите на мира

През 2001г. в Шри Ланка Кистофър Виърамантри изгражда Международен център Виърамантри за образование и изследвания по въпросите на мира. Той се основава на три стълба – образование по въпросите на мира, междукултурно разбирателство и международно право като инструмент на мира. Дейността на центъра покрива тези три аспекта както на местно, така и на международно ниво. В Шри Ланка Центърът организира лагери за деца и студенти от различни места в страната, за да насърчи междукултурното разбирателство. Той организира и лекции и семинари по тези теми, понякога самостоятелно, а друг път съвместно с организации като Международния комитет на Червения кръст. Центърът изготвя и подробни доклади за Комисията за правни реформи в Шри Ланка по темите за защита на свидетелите и компенсацията на жертви на престъпления и тероризъм.

Последната кампания на Виърамантри: Ново решение на Международния съд

През 1996г. Международният съд отсъжда, че страните, притежаващи ядрено оръжие са длъжни според международния закон да продължават и да завършат преговори, които да доведат до пълно изоставяне на ядрените оръжия. В момента Виърамантри работи по друг случай, който да повдигне пред Международния съд други аспекти на същия въпрос, включително и неизпълнението на задълженията, поставени от съда.

Цитат

„Необходимо е да преодолеем взаимната липса на разбиране между световете на Исляма и Християнството. И двете страни нямат никакво понятие за богатството и вдъхновяващите ценности на другата и затова е налице склонност, породена от невежество, тя да бъде иронизирана“

Кристофър Виърамантри

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.