Ибрахим Абулейш – за устойчивото развитие на Египет

Статия: Секем/ Ибрахим Абулейш (Египет) на Награда за цялостен житейски принос

превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

”…за един бизнес модел от 21-ви век, който обединява търговския успех със социалното и културно развитие.”

Д-р Ибрахим Абулейш е роден в Египет през 1937г. Започва образованието си по химия и медицина в Университета в Грац, Австрия, получавайки докторска степен по Фармакология през 1969г. След това участва във фармацевтични изследвания, оглавявайки Отдела за фармацевтични изследвания до 1977г.

През 1975г. при посещение в Египет, той е поразен от проблемите в страната, причинени от пренаселеността, съсипаната околна среда, неадекватните здравни грижи и образование. Земеделието включва 40% ръчен труд и остава най-слабо развитият сектор в египетската икономика. Разходите за земеделска продукция са се повишили, докато ресурсната база е намаляла. Днес Египет се е превърнал в един от най-големите вносители на храна в света.

През 1977г. Абулейш се връща в Египет, за да помогне за разрешаването на тези проблеми, и основава инициатива за развитие, която нарича SEKEM. С годините SEKEM изгражда процъфтяваща социална и културна основа, която засилва способността на Египет да се справя с проблемите на лошото здравеопазване и образование и да съхранява културните си ценности.

SEKEM представлява модел за стабилна организация в 21-ви век. Използвайки за свое име транскрибцията на йероглифа, означаващ „слънчева жизненост”, SEKEM става първата организация, която развива методи за биодинамично земеделие в Египет. Тези методи се основават на идеята, че органичното земеделие подобрява агро-биоразнообразието и не води до създаването на ненужни отпадъци. Всички продукти в системата могат да бъдат или продадени, или използвани повторно в отглеждането, създавайки един устойчив процес.

SEKEM се състои от три тясно свързани организации: Холдингова компания SEKEM, включваща шест отделни компании, всяка от които отговаря за един аспект от бизнес стойността на  SEKEM; Египетското общество за културно развитие (SCD), отговарящо за всички аспекти, свързани с културата; и Кооператива на служителите на SEKEM (CSE), отговарящ за развитието на човешките ресурси. Работейки заедно, те формират една съвременна корпорация, основана на иновативни земеделски продукти и отговорност към обществото и стабилността на околната среда.

Главната ферма на SEKEM и прилежащите обработващи съоръжения са разположени върху 300 хектара близо до Белбейс, на 60км. от Кайро. За да помогне за разпространението на устойчиви земеделски практики и да осигури достатъчно суровини за компаниите на SEKEM, е създадена Египетската биодинамична асоциация (EBDA). Тя е неправителствена организация с идеална цел, която осигурява обучение и консултации за всички фермери в Египет, позволявайки им да се научат да прилагат органични и биодинамични земеделски практики и да получат необходимите сертификати. До днес EBDA е успяла да подпомогне преминаването към биоземеделие на 650 ферми с 1600 акра земя от Асван до Акесандрия. Благодарение на своите проучвания през 1991г.  EBDA става първата организация в света, която започва да контролира отглеждането и събирането на биопамук. Един от преките резултати от това постижение е знаковото намаление на синтетични пестициди, пръскани от самолети с цели 90% или 35 000 тона на година.

През 1990г. SEKEM улеснява създаването на Център за органично земеделие в Египет (COAE), като регулаторен и сертифициращ орган, който се придържа към принципите и правилата на Деметър и към Европейските регулации за органично земеделие.

SEKEM нараства и бързо се превръща в национално призната организация и пазарен лидер за органични продукти и фито-медикаменти. Те установяват надеждни връзки с европейски и американски клиенти и изнасят част от продукцията си. 55% от продажбите им обаче си остават за местния пазар и това е важен елемент от сремежа на SEKEM за дългосрочна устойчивост. Днес 1800 души работят за SEKEM. Чрез съвместна работа по различни проекти с партньорски организации в Германия и Холандия, SEKEM получава подкрепа от институции като Европейската Комисия, Фондацията Форд, USAID и фонда Акумен.

Чрез SCD освен за икономическата си дейност, SEKEM се грижи и за по-висшата си цел, а именно – да допринесе за „всеобхватното развитие на обществото в Египет”. В този клон на организацията работят близо 200 души в четири различни сфери:

  • Детска градина, начално и средно училище;
  • Програма „работа и образование” за деца от по-бедни семейства;
  • Медицински център, осигуряващ съвременни медицински грижи;
  • Академия за устойчиво развитие Хелиополис.

SEKEM основава и частен университет, предлагащ бакалавърски и магистърски степени по изкуства, науки и технологии. SEKEM се стреми да споделя своя опит и натрупано знание и с други страни (включително Индия, Палестина, Сенегал и Турция) и за целта е изградено партньорство с Fountain в Южна Африка.

В статия, излязла в „Бизнесът днес – Египет”, Sekem Group е наречена „икономическа свръхсила”, но самите те описват подхода си, основан на социална и етична отговорност, партньорство и прозрачност, като „икономика на любовта”.

Д-р. Ибрахим Абулейш е сред отличените от Фондация Шваб социални предприемачи. Като мюсюлманин, Ибрахим подчертава и връзката на подхода на SEKEM с исляма: „Всички аспекти на компанията, както културните, така и икономическите, се основават на Исляма. Вярваме, че е възможно от него да извлечем някои основни насоки за всичко – от педагогиката, през изкуството, до икономиката.” Д-р Абулейш получава почетна степен от Университета в Грац през 2010г.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.