Джон П. (Досег до вечния живот)

Това е преживяване, близко до смъртта от книгата Досег до вечния живот.

Бих искал да ви разкажа за моето преживяване. Имах емоционално трудно детство. Отидох на консултант на 37 години, за да ми помогне да се справям с живота си. Психоложката ми направи това, което тя нарича регресивна терапия. Тя беше християнка и се моли в началото на сесията Светия Дух да работи в сърцето и душата ми по време на сесията. Отведе ме до коридор с врати с номера от двете му страни. Спирах се на различни врати, отварях ги и влизах, за да се занимавам с проблемите в моя живот. Номерата по вратите бяха годините, на които съм бил, когато неприятностите са се случвали. Отидох в моята „две годишна стая“ и се занимавах с едно много травматично преживяване. Излязох от нея и психоложката се моли отново на Светия Дух да ме излекува и даде нов живот.

В този миг тя искаше да ме върне обратно по коридора до асансьора. Казах й, че не мога. Обърнах се и отидох до края на коридора, до един ъгъл и той се раздели и изчезна. Тогава бях в присъствието на Светлината. Знаех, без никой да ми каже, че това беше Светлината на сина на Бог, Иисус. Видях моя покоен баща и свекърва, заедно с други, които не си спомням, да стоят до Иисус. Нямаше думи, всичко беше обменено чрез мисли. Светлината каза:

- Ела! – не можах да устоя да не отида към Светлината.

Стоейки пред Иисус,  ми беше казано, че Той има безусловна Любов за мен и пълно приемане. Иисус се протегна и ме прегърна. Прегръдка, която замени липсата на обич, когато бях пренебрегнат като дете. Излекувах се в този миг от моето минало. Иисус каза тогава:

- Отиди и прегръщай другите.

Обърнах се и се върнах до асансьора, но не минах през коридора. Минах по един нов път с нов живот. Не е нужно да казвам, че това очи в очи преживяване със Светлината промени живота ми. Моят „Отиди и прегръщай другите“ завет е моята мисия в живота.

Имах сънища, които се сбъднаха. Сънувах ситуации и те се случваха. Сънувах война между демони и ангели, които ми бяха дадени да ме учат. Можех да видя неща в хората, които не можех да видя преди.

Бог е източника на цялата Любов и ние не можем да обичаме без него. Ние сме Духовни същества като Бог.

Усещах ангели до мен, докато бях буден в ежедневието си. Те са изпратени да ме успокояват и напътстват. Усещах демони и техните атаки по мен. Има много, много повече да се преживее и всичко, което се случи след това.

Когато открих НДЕ-тата, почувствах, че имам нещо общо с други хора и не бях сам, дори и да не бях умрял. Можех да напиша книга за моето преживяване. Сега чувствам, че религията е човешко направена структура, която се опитва да идентифицира и съдържа Бог. Това просто не може да стане!

С най-добри пожелания, Джон П.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.