Доход и продължителност на живота

Това е графика от Gapminder – платформа под отворен лиценз за визуализацията на статистически данни.

Интерактивната визуализация можете да видите тук. В случая става дума за сравнение в развитието на доходите и продължителността на живота в България и Германия от 1800 година до сега. Забелязва се, че в началото на 19 век, въпреки че България е в по-незадоволително отношение, то дохода нараства със същата скорост, а продължителността на живота дори по-бързо, отколкото в Германия. Там от 1800 до 1880 промяна няма. Ясно личи как началните години на индустриализацията са правили хората по-богати, но не и по-дълго живеещи. Това се променя чак след 1880, когато се създават големите профсъюзи и кооперации и се поставя началото на държавната и частна осигурителна система. Този миг бележи и края на началните „жестоки“ години на индустрализация.

След 1900 се забелязва стремително увеличение на продължителността на живота. Въодушевени години след освобождението. Години на бързо развитие. И така до първата световна, която се изразява в Германия най-вече в смърт, а в България – в бедност.

Между двете световни войни отново забелязваме бърз разтеж в продължителността на живота. И докато в Германия това се случва със забогатяване, то в България – не. По време на втората световна продължителността на живота ни отново не намалява, но обедняваме. Немците не обедняват (с изключение непосредствено сред капитулацията 1945), но пък продължителността им на живота пада с 15 години.

Много любопитни са началните, „диви“, години на комунизма – не забогатяваме, но пък до 1958 продължителността на живота ни се увеличава значително: с цели 15 години! И оттогава за повече от 50 години само с 5. Има нещо гнило в комунизма. Явно душевният тормоз и липсата на свобода си казват думата. В Германия от 1970 до днес продължителността на живота нараства с 10 години. Е, поне, колкото и да не ни се вярва, забогатяваме, макар и доста бавно.

Днес доходите ни са три пъти по-ниски от тези на немците и живеем 8 години по-малко.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.