Зеленото предизвикателство

Зеленото предизвикателство на Dutch Postcode Lottery цели да подпомогне устойчивото развитие в хармония с природата, като предоставя всяка година 500 000 долара на предприемач или компания, разработили подробен бизнес план за производството на продукт или предоставянето на услуга, които са безопасни за околната среда, помагат директно за намаляване на въглеродните емисии  и имат високо качество и добър дизайн.

През изминалата година Зеленото предизвикателство е спечелено от Ник Кристи, който разработва душ, рециклиращ до 70% от използваната вода. Душът взема използваната вече вода, прекарва я през филтри и я пастьоризира. Процесът отнема само 30 секунди, след което водата отново се вкарва обратно в обръщение. След като си вземете душ цялата останала вода се оттича и следващият път започвате с изцяло нова. Благодарение на този душ се спестява не само много вода, но и значително количество електроенергия, необходима за затоплянето й.

През 2010г. състезанието е спечелено от Скот Франк за уредът SolSource. SolSource представлява сгъваем, преносим уред, тежащ 6кг., който има тройна функция. С помощта на отразяващата си повърхност той концентрира слънчевата енергия, която след това може да се използва: за готвене; за нагряване на специално разработена тъкан, която съхранява топлината и я отделя дълъг период от време; за производство на електроенергия с помощта на допълнително устройство.

През 2009г. Дийн Грегъри печели състезанието със своя RidgeBlade – устройство, което се поставя на ръба, където се срещат двете страни на заострен покрив, и улавя дори минимални въздушни течения, чрез които генерира електроенергия. Преимуществата са, че уредът е изключително малък и поставен на покрива остава незабележим; почти безшумен е и работи и при ниска скорост на вятъра, като тези характеристики го правят удобен за инсталиране във всеки дом и дори в природни паркове, където обикновените веторгенератори не могат да се използват.

През 2008г. Зеленото предизвикателство е спечелено от Greensulate – изолационен материал, заменящ напълно изкуствения стироформ с естествени материали, като фибри от корен на гъби и отпадъчна целулоза.

Повече информация за тазгодишното състезание можете да получите на страницата на Зеленото предизвикателство, като срокът за включване и предаване на пълен бизнес план е 31.07.2012 .

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.