Седем принципа на био-динамичното земеделие

1. Изграждане на жива почва

2. Сеене на чисти природни сортове

3. Създаване на живи пространства

4. Подпомагане на биоразнообразието

5. Добавка на билки в торта

6. Съблюдаване на лунните фази

7. Поддръжка на почвата

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.