Въведение (Спасението е в спастрените ни приятелства I)

За всекиго от многобройните ми приятели-творци мога да разказвам с часове. Всяка творческа индивидуалност е неповторима и има своя влог в Духовната екология на нашата планета, Майката-Земя.

В етерен план всичко се знае и съхранява (колко много доказателства дава вече дори материалистично-атеистичната наука!… да не споменавам това, което пророчицата Ванга доказваше постоянно)… А надарените с духовно зрение хиляди гении на човечеството отвеки веков, чрез своите произведения-откровения, са давали
постепенно на обикновените хора онова езотерично (идващо отвътре, в съответствие с индивидуалното им ниво на Посвещение в тайните на Духа) знание, което е осигурявало и осигурява постепенната еволюция на Човека в пътя към Светлината.

Истинската поезия се ражда мигновено, озонира душите и прокарва неведомите нишки, свързващи сърцата на чисти и обичащи хора-човеци. Надарените поети са ДАР за всички… Никой не бива да бъде забравен! Всеки заслужава създаденото от него да продължава да гради… От 1994 г. насам се сформираше спонтанно Поетическата работилница „Св. София, Вяра, Надежда и Любов” на многобройни срещи най-напред в оранжерията на „Римската стена”, където моето семейство отглеждаше цветя и предимно палми, по същото време в салоните на няколко читалища в София и в провинцията, където се правеха поетично-музикалните Орфееви срещи, след това (1997-2001) на неделните ни срещи в Народно читалище „Цар Борис ІІІ”, където незабравимият Йордан Ватев говореше вдъхновено по най-вълнуващите ни тогава теми (давам част от беседите му за ориентация):

I. СИЛАТА Е ВЪВ ВАС
Нюансите на любовта
Вътрешното равновесие
Малките неща
Силата на духа
Влюбването
Готови за идващия век
Ние и другите
Вратата към живота
Палитрата на нежността
Очакването
От развалините – крепост
Илюзиите на страха
Чудото на изкуството
Не се състарявайте

II. СВЕТЛИНАТА НА БИБЛИЯТА
Библията – Книгата на Живота
Има ли Бог, какво е Бог
Как Бог ни говори
Как ние говорим с Бога
Какво е човекът
Какво е Светият Дух
Какво е Иисус
Какво е благодатта
Какво и спасението
Какво е грехът
Какво е адът
Какво е покаянието
Какво е Новият път
Какво е вярата
Какво е надеждата
Какво е любовта
Какво е животът
Какво е Страшният съд

III. РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРИТЧИТЕ НА ИИСУС
Изграждането на къщата
Сеячът
Небесното царство
Синаповото зърно
Бисерът
Поканените на сватба
Разумните и неразумните
Талантите
Старите и новите мехове
Солта
Насаденото лозе
Кръпката и новите дрехи
Светилото
Искането на хляба
Имотът, слугите
Поканените на вечеря
Изграждането на кулата
Изгубената драхма
Блудният син
Богаташът и настойника
Богатият и Лазар
Съдията
Господарят и слугите
Смоковницата
Лозето и пръчките

След като приключихме срещите си в читалището (ръководството реши да се заключват електронно всички врати и в неделя вече бе невъзможно да ни дават малката ритуална зала), Йордан Ватев продължи да изнася беседи в Руския културно-информационен център, сред същите и нови хора, като някои от темите са следните:

Космосът в творчеството на Рьорих
Идеята за прекрасното на Рьорих
Духовният свят на Пушкин
Търсенето на Бога в „Братя Карамазови” на Достоевски
Силата на любовта в „Престъпление и наказание” на Достоевски…

Талантливите творци по нашата свещена земя никога не ще свършат – щафетността в духовните прозрения продължава… Толкова много наши сънародници сътворяват стихове и музика! Ще си позволя да цитирам само няколко стиха от мои приятели за нашия живот:

България – грабеж в кеш…
Тодор Тодоров

Като чекрък е този свят,
а ние – нишките му къси…
Ида Верина

А душата си остава съща,
не затлява светлият й взор:
мъката на песен тя превръща,
мрак натегнал – в слънчев кръгозор.
Лиляна Апостолова

РЪЦЕТЕ
Ръцете са чисти, когато подават.
Ръцете са мръсни, когато крадат.
Ръцете са чисти, когато създават,
и много са мръсни, когато рушат.
Сърцето усеща ръцете дълбоко.
Сърцето ги движи, додето не спре.
Сърцето разперва ръцете широко,
защото то помни, че те са криле.
Снежана Гавазова

Приятелствата се роят до безкрай чрез чисти и обичащи сърца – това е всъщност невидимата „икономика на милионите слънчеви сърца”, понятие, което се роди при колективната ни работа върху живота и делото на Петър Димков – Лечителя. А ние, българите, знаем какво означава СЪРЦЕТО ОБИЧА…, какво е ИСТИНА, ЧИСТОТА и СЪВЕСТ…

София, 13.07.2008, Невяна Константинова

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.