Индекс „Щастлива планета“

Индексът „Щастлива планета” измерва развитието на обществото и влиянието, което това развитие оказва върху околната среда. Основната причина за създаването му е идеята, че през своя живот хората се стремят към щастие и здраве, а не към натрупване на богатство (което се измерва от показатели като Брутен вътрешен продукт, например). Индекс „Щастлива планета“ отчита връзката между продължителността на живота и щастието, от една страна, и екологичния отпечатък, от друга.

Щастието обикновено се измерва чрез отговор на въпроса „До каква степен сте доволни от живота си по скала от 1 до 10?”, което може би ви се струва твърде опростено за подобно сериозно изследване, но множество проучвания са показвали пряката връзка между отговора на този въпрос и фактори, като добро образование, наличие на работа, добро здравословно състояние, доходи, социални взаимоотношения, по-често добро настроение, повече усмивки и др.

Екологичният отпечатък се изчислява, като сбор от площта земя, която ни е необходима за осигуряване на всички необходими ресурси, и площта залесена земя, която ни е необходима за абсорбиране на всички отделени въглеродни емисии. Изчисленията показват, че разделяйки площта на Земята на броя на населението, на човек се падат по 2.1 хектара, но хората от най-богатите страни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в момента използват за удовлетворение на потребностите си 6 хектара. В световен мащаб в момента използваме по 2.3 хектара – т.е. сме над максималната стойност, и земята вече не може да възстановява използваните ресурси.

Най-високи стойности на индекса „Щастлива планета” получават страни, които едновременно:

- осигуряват на своите граждани дълъг и щастлив живот;

- не нарушават възможността на бъдещите поколения, както и на хора от други страни също да живеят дълго и щастливо.

С други думи страни, в които качеството на живот не е най-добро, но околната среда се пази вместо да се унищожава, могат да се окажат начело на класацията. А страни с високо качество на живот, които обаче изразходват огромни природни ресурси, за да поддържат това качество, могат да останат на дъното на класацията. Изследванията показват, че едно и също удовлетворение от живота може да се постигне при различна степен на използване на природните ресурси, както и че моделът, възприет на запад, не винаги е най-успешният, именно заради преразхода и вредното влияние върху околната среда.

Оказва се, че за момента нито една държава в света не успява да постигне висок индекс, защото дори и да покрива един от критериите, по някой от другите все нещо не достига и всички все още имаме дълъг път пред нас. На първо място в изследването се нарежда Коста Рика с индекс 76,1 (от максимум 100).  Изненадващо най-добри резултати постигат страните в Латинска Америка и Югоизточна Азия. Общото между държавите, оглавяващи класацията, е, че жителите им имат средно ниво на доход, т.е. един нормален живот, който не вреди на околната среда. Островните държави също се оказват неочаквано високо в класацията, може би защото когато си изцяло заобиколен от вода, по-добре осъзнаваш ограничеността на ресурсите, с които разполагаш.

В последното проучване България заема 82-ро място сред 143 страни с индекс 42.00 (средно в световен мащаб индексът е 49) и се намира близко до държави, като Литва (40,9), Ирландия (42,6), Полша (42,8), Испания (43,2).

Резултатите от изчисляването на индекс „Щастлива планета“ най-малкото могат да ни накарат да се замислим, че може би икономическото развитие не е най-важното, когато става за сметка на унищожаването на околната среда и възможността на бъдещите поколения да живеят щастливо. Растежът, към който всички така усилено се стремят, не трябва да е чак толкова бърз, защото както в природата, така и в икономиката, той си има оптимално ниво и ако е прекомерен, води до негативни резултати. Необходимо е малко да забавим непрекъснатия стремеж към финансов ръст и да помислим за устойчивостта на природата и благоденствието на хората. Ако успеем да заместим традиционните икономически показатели с индекси, като „Щастлива планета“ или „Брутно национално щастие“ може би ще променим гледната си точка, критериите, въз основа на които вземаме решения и мотивите, които ни карат да действаме по един или друг начин.

Повече за индекс „Щастлива планета“ можете да научите на интернет-страницата на фондацията.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.