Te Deum 10 (Спасението е в спастрените ни приятелства I)

Това стихотворение е от стихосбирката „Спасението е в спастрените ни приятелства I“.

10
Светилникът в сърцето е запален.
От пламъчето пия Любовта.
Светът за мен е пълен с красота.
На бури зли гласът е тих и гален.
Щом видя поглед плах, помътен, жален,
щом чуя вик отекнал в пустота,
аз зная, Ти ще стоплиш с Милостта
една душа по пътя й печален.
Пред Тебе планините стават прах,
треперят господари в студ и страх,
издигнати клепачи се навеждат.
В ръката Ти са бездни и звезди.
С надежда грешните към Теб поглеждат
и силата Ти нов живот реди.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.