Te Deum 11 (Спасението е в спастрените ни приятелства I)

Това стихотворение е от стихосбирката „Спасението е в спастрените ни приятелства I“.

11
Калинката в зелените треви
на Твоя трепет извора познава
и капката дъждовна Те възпява,
и камъкът за Теб без глас мълви.
И паякът, щом нишка улови,
плете венец за дивната Ти слава,
и рибата в морето притаява
Любов, кога я скрито долови.
Вселената сияе със Кръвта Ти.
Владееш Ти над бедни и богати.
На живи и на мъртви цар си Ти.
Душата ми умира в болка люта,
но мисълта ми все към Теб лети.
Молитвата ми, знам, ще бъде чута.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.