Видове хранителни кооперативи (2)

Мобилни магазини или доставки по домовете – Mobile stores or home delivery schemes

Хран-коопите понякога се създават като мобилни магазини или схеми за доставки по домовете, за да обхванат по-големи населени места като включват освен своята територия и още градски или селски локации, в които няма други такива магазини.

Мобилният магазин обикновено работи по подобен начин като сергията, излагайки продукцията на рафтове или по друг начин, която също така трябва да бъде претеглена за купувача. Обикновено потребителите могат да отидат до буса и да си изберат, каквото поискат.

Повечето мобилни магазини или схеми за доставки по домовете работят през деня, посещавайки различни места в различни дни от седмицата. Те могат да разполагат и с помещения, в които да съхраняват продукцията, планирана за доставка на следващия ден.

Основното предимство с мобилните магазини е, че за кратко време микробусът може да посети няколко места, вместо да се налага изграждането и поддържането на няколко сергий на различни места. Основният недостатък е, че такива схеми се нуждаят от повечко финансиране, за да се закупи или наеме бус и за да се оборудва подходящо, ако ще се използва като мобилен магазин. Ще имате и текущи разходи за гориво, пътни такси и др. При мобилните магазини и доставки по домовете често пъти се наема шофьор, който да направи курс по определен маршрут, вместо да се разчита единствено на доброволци.

Магазини – Shops

В много страни, като САЩ например, магазините, управлявани от самите потребители са най-разпространеният тип хран-кооп. Те не се срещат толкова често в Англия, но все повече и повече общности отварят такива магазини.

Такива магазини обикновено предлагат широка гама храни и други стоки, а не само пресни продукти. Много от хран-кооп-магазините, ръководени от доброволци имат ограничено работното време по няколко часа на ден и дори работят само в определени дни.

Много от здравословните магазини се движат от хран-кооп инициатори. Също така много селски магазини работят на този принцип. И двата вида магазини в повечето случаи работят на търговски принцип (т.е. не като организации с не-търговска цел) и не е задължително целта им да бъде предлагане на храна на по-ниски цени.

Основното предимство на тези магазини е, че обикновено има много повече място за съхраняване и излагане на продукцията, както и че могат да продават по-широка гама продукти, към които клиентите проявяват интерес. Те могат да държат продукти с дълъг срок на годност без да се налага да се продаде всичко в същия ден на доставката.

Основният недостатък на хран-кооп-магазините са по-високите експлоатационни разходи – наем, електричество, данъци и т.н., и може да няма много подходящи помещения на разположение. Също така са необходими повече хора за работата в магазина, за да бъде отворен достатъчно часове и да се посрещат нуждите на клиентитем, да се покриват разходите.

Пазари – Markets

Някои хранителни кооперативи организират пазари, на чиито сергии се продава разнообразна продукция – плодове и зеленчуци, здравословни храни и домашни продукти.

Хран-коопите могат да организират сергии и на съществуващи пазари, но това не винаги е възможно, в предвид че често пъти те не отговарят на нужните критерии за продажба на общински пазари.

За да продават храна на пазарите, някои от продавачите предварително претеглят и слагат цени на цялата си продукция, така че всичко да става бързо и лесно без да губят време в теглене. Също така често пъти цените се закръглят на цели суми, за да се улеснят продажбите.

Основното предимство на пазарите е, че са повече от „един щанд“ и клиентите могат да пазаруват широка гама продукция без да им се налага да купуват други стоки от магазина. Пазарите също се разглеждат като нещо повече от „точка за пазаруване“ – те са преживяване, често пъти там има кафенета и хората могат да поспрат, да си побъбрят.

Основният недостатък е, че може да се наложи наемането на по-голяма зала или открито пространство и да бъде трудно да се осигури, особено на нисък наем, без да е необходимо да се уреждат улични търговските лицензи. Може да се наложи ангажирането на много помощници, които да обслужват сергиите на пазара, ако това не го правят самите производители.

Статията ни е предоставена от нашите приятели от Органично. Публикувана е със съкращения.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.