BlueEngine – преодоляване на различията сред учениците

Статия: Мини-казус: ВlueEngine се справя с необходимостта от академична взискателност чрез интезивно обучение на Рейчъл Сайнър

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

ПРОБЛЕМ:
Разликата в постиженията на учениците в отделните училища е един от основните проблеми пред равните права в САЩ: в цялата страна учениците от по-бедни семейства, най-често от малцинствата, се справят значително по-зле от съучениците си от средната класа. През годините са провеждани множество държавни инициативи, целящи да се справят с проблема  – от противоречивата програма на Буш-младши „Нито едно дете да не бъде изоставено”, до програми, като „Преподавай за Америка”, които насочват високо образовани специалисти, завършили университет, към силно нуждаещи се държавни училища. Но вътрешно-политическите борби за управление на училищната система изглежда пречат за разрешаване на проблема и всяка програма или прекалено бавно води до резутлати, или се оказва изцяло неработеща. Макар че продължават дебатите относно поведението на учителите, начините за отчитане напредъка на учениците и ползите от  т.нар. „charter schools”, учениците от по-бедни общности продължават да изостават все повече.

РЕШЕНИЕ:
BlueEngine
е организация с идеална цел, която осигурява високо-мотивирани и компетентни преподаватели за силно нуждаещи се училища в Ню Йорк чрез едно-годишни съдружия за завършилите университет, които желаят да започнат кариера в сферата на образованието. Организацията, която е на по-малко от година, в момента има 12 преподавателя, които работят с ученици в осми и девети клас в държавното училище Вашингтон Хайтс. BlueEngine е вдъхновена от опита на основателя и изпълнителен директор Ник Ерман, който е бил доброволец по програмата  Преподавай за Америка в столицата Вашингтон. Четвъртокласниците, на които е преподавал, са били част от експериментална програма на фондацията Имам една мечта, която обещава четири-годишни стипендии на учениците, за да ги мотивира да подобрят резултатите си в училище. Докато учи за докторската си степен по социология в Принстън, Ерман сравнява експерименталната и контролните групи четвъртокласници и установява, че разлика между тях почти няма. Пишейки дисертацията си, той не само вижда, че програмата в крайна сметка е ограничена, но и че начина на оценяване трябва да се преосмисли: „Ако не виждате промяна, или не измервате нещата, които се променят, или не измервате правилно, или скалата ви не е вярна.”

Ерман започва да търси успешни програми, които го карат да разработи своя „теория на промяната”, която стои в основата на BlueEngine: “В литературата има консенсус,” казва Ерман за Даузър. “Успехът във висшето образование зависи в най-голяма степен от академичната взискателност в гимназията.” Академичната взискателност е свързана с ученето: „ето какво се случва в мозъка ви, когато учите, казва Ерман, в мозъка ви има синапси, които създават нови пътища и разширяват границите на способностите на мозъка, а когато се сбъскат със стена, трябва да намерят начин да преминат отвъд нея.” Преподавателите на BlueEngine помагат на студентите да развият способността си да преодоляват тези стени, чрез обучения в малки групи.

Преподавателите минават обучение, съобразено с мястото, където ще работят и основаващо се на убеждението, че разбирането на културния и исторически контекст на училищната среда, включително и на целия квартал, ще подобри способността им да се свържат с учениците.

РЕЗУЛТАТИ:
През следващата година BlueEngine ще има над два пъти повече преподаватели и ще разшири обучението, като включи Английски език, Изкуства и Геометрия. Те са в „експериментална фаза”, което означава че правят оценки на дейността си в процеса на работа, коригирайки модела въз основа на получените резултати. Десет от настоящите преподаватели ще останат да работят още една година, въпреки че възнаграждението, което получават е месечна стипендия в размер на $1200 (интернет страницата на BlueEngine дава съвети как могат да живеят с толкова малко средства).

Учениците от осми и девети клас, които в момента получават подкрепа по програмата на BlueEngine преминават примерен изпит през януари и получават резултати, каквито техни съученици на същата възраст и ниво биха изкарали през юни, което показва, че интензивното обучение им е помогнало да изпреварят останалите с половин учебна година.

“BlueEngine ни позволява да направим повече за учениците,” казва Шавода Гилфорд, един от настоящите преподаватели, който ще продължи да участва в програмата и следващата година. „Постоянно им даваме обратна връзка. Всеки ученик си има преподавател, към когото може да се обърне, да зададе въпросите си и да получи отговори. Един учител не може сам да отговори на въпросите на 32-ма ученици. Освен това трябва да се грижим и за учебния план. Той позволява на учителя реално да преподава.”

Не само учениците извличат полза от това обучение, но и самите преподаватели. Ерик Дюфо, един от преподавателите на BlueEngine се включва в програмата, за да придобие опит преди да стане учител на пълен работен ден. „Беше предизвикателство да се науча да работя в екип”, споделя той. Следващата година Ерик отново ще е сред преподавателите на BlueEngine.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.