Циклите на цифрите

Свали аудио.

Ако започнем да степенуваме цифрите последователно с естествените числа и гледаме на каква цифра окончава съответното произведение, то се получава горната таблица.
 
Пример за онагледяване: 2-4-8-16-32-64-128-256. Окончаващите цифри са 2-4-8-6-2-4-8-6.
 
Очевидно е, че цикълът на окончанията е 2-4-8-6, затова го ограждаме в таблицата. Така правим и с другите цифри. Какво се получава?
 
Първите две цифри (0,1) се повтарят сами, следващите две (2, 3) имат цикъл от 4 цифри, а следващата (4) има цикъл от две цифри.
 
Нататък се повтаря първият модел: две цифри (5, 6) се повтарят сами, следващите две (7, 8) имат цикъл от 4 цифри, а следващата (9) има цикъл от две цифри. 
 
Повтарянето на модела не е случайно. Да не забравяме, че Моисей е получил Десетте Божи Заповеди на две плочи, а не на една една плоча с 10 заповеди. Така и окончанията на степените на цифрите следват един модел от 1-ва до 5-та цифра и същият модел от 6-та до 10-та цифра. 
 
Ето какво имам предвид:
В огледален образ като разтворена книга би изглеждало така:
 
 

Изключително интересен модел не само от геометрична, но и от архитектурна гледна точка. 
 
Огледалният вариант може да изглежда и така:
 
 

Тук няма да се спирам на формата на фигурите, които са познати от много сфери на науката.
 
Огледалният образ е важен за онагледяване на една прелюбопитна зависимост.
 
В десетичната система с десетте цифри, 10 е равно на 1+9, 2+8, 3+7, 4+6.
 
Нека разгледаме окончанията на двойките числа, които дават сбор 10.
 
Веднага забелязваме, че 2 и 8 дават еднакви окончания, 3 и 7 също.
При това редът на окончанията зависи от степенуваната цифра:
2 дава 2-4-8-6 а 8 дава 8-4-2-6. Т.е. 2 и 8 само си сменят местата.
При 3 и 7 ситуацията е идентична (3-9-7-1 и 7-9-3-1).
 
При цифрите с цикъл от две окончания (4, 9), цикълът се допълва именно с цифрата, която ги допълва до 10: 4-6 и 9-1.
 
Това дава нов поглед към десетичната система като една цялост от две половини. 
 
Ако завъртим цифрите в един кръг, какъвто всъщност представляват, горните обяснения се онагледяват още по-добре, тъй като цифрите допълващи се до 10 застават една срещу друга:
 
 

Изрисувано в окръжност би изглеждало подобно на знака ДАО, една цялост от две половини.
 
Това е и едно възможно изображение на космическият цикъл от духовно към материално (надолу) и обратно от материално към духовно (нагоре).
 
 
 
 

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Разума and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.