Човекът и двойката

Свали аудио.

Човешкото тяло се състои от 14-цифрено число клетки (число, което се намира между 13-тата и 14-тата степен на десетицата). Всички те водят началото си от една единствена клетка – яйцеклетката. Оплодената яйцеклетка започва да се дели – първо на 2, после на 4, а след това на 8 и т.н. Човешките клетки се делят по степените на двойката. На 46-тото деление се достига пълния брой клетки на човешкото тяло. Представете си – на яйцеклетката и трябват само 46 деления, за да се превърне в напълно развит човек. Това число не е случайно. Точно толкова са и хромозомите в клетката. Тъй като човек е създаден по Божи образ и подобие, то може да се предполага, че в математиката на човешкото тяло са закодирани много все още неоткрити истини. Нека да разгледаме пирамидата от степените на двойката, която е в тясна връзка с делението на клетките (кликни върху картинката, за да я увеличиш).

 

Очевидно е, че в първите цифри на степените на двойката има закономерна цикличност. Първо се повтарят 1248, после 136, а накрая 125. След това цикълът започва отначало. Това се повтаря неизменно до … забележете … 46-та степен. Именно там е достигнат броят на човешките клетки. Това не може да е случайно. Цифрата седем, която се появява в началото на 46-та степен на двойката е нещо като маркер, че цикълът е завършен. Защо именно седем? В много културни традиции седем е божествено число. Знаем, че има 7 дни в седмицата, 7 цвята на дъгата, 7 континента, говори се за 7-те човешки раси и за 7 небеса и т.н. Да разгледаме, първата 24-тата степен на двойката – 16777216. Какви числа са 16, 777 и 216. 16 и 216 са съответно квадратът и кубът на 4 и 6. Именно на цифрите, от които е съставено въпросното число 46. А 777 е известно като Божественото число, изразяващо триединността на Бога. Трите седмици, са толкова триединни, че 777=3*7*37. Съвършено! Струпването на еднакви цифри, маркирани в основата на пирамидата също е много интересно, но е обект на друго изследване (Само погледнете изпъкналата част на жълтата фигура – образува деветата степен на двойката – 512).

Нека се върнем на цифрите и числата от цикъла. Числото даващо начало на цикъла – 1248 е равно на 24*52. 24 са часовете в денонощието, а 52 са седмиците в годината. В това число са закодирани важните мерки на времеизмерването на нашата планета Земя – часът, денят, седмицата и годината. Следващите числа от цикъла – 136 и 125 са съответно 100+36 и 100+25, т.е. събраните квадрати на 10 и 6, респективно на 10 и 5. Тук десетицата и нейните степени се явяват показатели за подциклите. Всеки подцикъл показва, че се е преминала още една степен на десетицата – 1, 10, 100, 1000 и т.н. Какво имам предвид? И 1248, и 136, и 125 започват с единица – тя е начало на подцикъл, указващ че в дължината на дадена степен на двойката се е добавила една цифра. Погледнете пирамидата – всяко нейно ново стъпало започва с единица.

И така цикълът се състои от 1,2,4,8,1,3,6,1,2,5. Ако съберем цифрите ще видим, че се получава числото 33. Това е възрастта, в която Исус Христос е поел греховете на човечеството върху плещите си, възкръзнал е и се е възнесъл. Цикълът показва пътя, който трябва да извърви всеки човек, за да изкупи греховете си, да възкръсне за нов живот и да се възнесе на Небесата.

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Разума and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.