Гражданска коалиция за икономическа справедливост

Статия: Гражданска коалиция за икономическа справедливост, ГКИС (Южна Корея) на Награда за цялостен житейски принос

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за широкомащабната програма за реформи, основана на икономическа и социална справедливост, отчетност и помирение със Северна Корея.”

Гражданската коалиция за икономическа справедливост (ГКИС) е корейско гражданско движение, работещо за икономическа справедливост, защита на околната среда, демократично и социално развитие и обединение на разделения корейски полуостров. Основана през 1989г., ГКИС е първата пълноправна гражданска организация в Южна Корея и до днес си остава една от най-влиятелните. Тя има 35 000 членове и 35 местни клона, а дейностите й в национален мащаб се осъществяват от 50 служители, подпомагани от 150 специалисти, разделени в 17 подкомитета на Комитета за изследване на политики. Подкомитетите покриват теми като Банкиране, Местна автономия, Финанси, Данъци и Благосъстояние.

Основните принципи на ГКИС са, че трябва 1) да бъде водена от обикновени граждани, 2) да използва законни и ненасилствени методи, 3) да търси изпълними алтернативи, 4) да защитава интереса на всички хора, независимо от икономическото им положение и 5) да работи за преодоляване на алчността и егоизма, за да бъде изградено едно общество на споделянето. Методите на организацията се състоят в проучване и разработване на алтернативни политики и лобиране за превръщането им в закон; гражданско образование и изграждане на консенсус чрез семинари, конференции, публични изслушвания и дискусионни срещи; информиране на медиите за тревогите на гражданите чрез пресконференции, интервюта и постоянно споделяне на информация; кампании по събиране на подписки и организиране на митинги; публикации; организиране на специални инициативи. Най-скорошното развитие е основаването на Международна гражданска коалиция за икономическа справедливост (МГКИС) с цел изграждане на икономическа справедливост на световно ниво.

Въпреки широкия спектър на дейността на гражданското движение, то е постигнало забележителни резултати за сравнително кратко време. Сред постиженията му са:

 • Успешно приемане на закон за предотвратяване на масовите спекулации с недвижими имоти и за осигуряване на стабилност за жилищните нужди на наемателите и на бедните хора в градовете (1989-90г.);
 • Води успешна кампания за създаване на „система на истинските имена“ за всички финансови транзакции и регистрация на собственост (прекратявайки практиката да се използват фалшиви имена, за да се избегне плащането на данъци) (1993г.);
 • Предлага следните допълнителни законодателни промени за политическа и икономическа реформа, които биват приети от парламента:
  • Закон, демократизиращ правителствената администрация, правейки я по-прозрачна;
  • Закон за свобода на информацията;
  • Допълнение към изборния закон, свързан с дейността на политическите партии и тяхното финансиране.
 • Организира на национално ниво „Гражданска коалиция за защита на земеделието”, мрежа от 190 организации, която оказва натиск върху правителството за забавяне на отварянето на земеделския пазар, за да защити оцеляването на фермерите (1993-94г.);
 • Създава и продължава да ръководи Гражданско законодателно движение, осъществяващо мониторинг на парламента и лобиращо за законодателни реформи;
 • Успешно помага за разрешаването на граждански конфликти (примерно между практикуващите традиционна корейска медицина и западните фармацевти през 1993г.);
 • Основава Кооператив за правилно фермерство, мрежа от органични фермери, която цели да насърчи по-широкото производство и употреба на органична продукция, като свърже производители с потребители и състави наръчници и други публикации; стартира кампанията „Спасете нашата земя и вода” и организира множество събития;
 • Основава Център за градски реформи, който провежда публична образователна програма, насочена към изграждането на устойчиви градове;
 • Работи непрекъснато за извършването на икономически реформи, особено за реформиране на „chaebol“ (огромни семейни бизнес групи, контролиращи корейската икономика), данъчни реформи, изграждане на корпоративна етика и защита правата на работниците;
 • Играе ключова роля в създаването на система за местна автономия, т.е. възстановяване на местните демократични структури;
 • Организиране на Граждански форум за Азия и Пасифика с цел идентифициране на проблемите в региона и особено с цел преосмисляне на преобладаващия модел за развитие и замяната му с друг, „ориентиран към хората, обществото и живота”.

 Освен това ГКИС

 • Е първата организация, привлякла общественото внимание към положението на чуждестранните имигранти, работещи в Корея и предложила законодателни промени в тяхна защита;
 • Организира дейността на Центъра за борба с корупцията, който разследва граждански оплаквания от неправомерни действия на правителството или на частни организации и работи за премахване на корупцията в съдебната система;
 • Организира широко и активно движение за защита на околната среда чрез клоновете на ГКИС и в сътрудничество с други корейски и международни природозащитни организации;
 • Работи за образоване на обществото относно обединението на разединена Корея, особено чрез „Академия за помирение”, поредица от лекции за реалността в Северна Корея и желаните политики за обединение;

През 1999г. ГКИС отделя Центъра за екология и развитие в самостоятелно Гражданско движение за екологична справедливост (ГДЕС). ГДЕС цели да преодолее пропастта между социалните и природозащитните групи сред неправителствените организации в Корея. Според него социалните и екологичните проблеми трябва да бъдат разглеждани като едно цяло, ако желаем да намерим истински решения. Създаден е и Форум за екологична справедливост, който да провежда проучвания, да публикува резултатите от тях и да провежда месечни срещи с други корейски природозащитни организации.

През 2001г. ГКИС основава „Награда за най-добра чуждестранна корпорация”, която се връчва на международна организация, получила високи резултати по критериите спазване на законите, етика и постижения.

По отношение обеднинението на Корея позицията на ГКИС е следната:

 • Притежаванието на ядрени оръжия от Северна Корея не трябва да се превръща в причина за избухване на война.
 • За разрешаване на ядрените въпроси трябва да се използват всички възможни мирни действия и да не се позволяват военни санкции.
 • Оказването на хуманитарна помощ трябва да продължи.
 • Южна Корея трябва да поддържа политиката си на помирение и сътрудничество със Северна Корея и да продължава преговорите с нея.

Цитат

“Мисля, че истинската сила на ГКИС се крие в нейния дух. Макар да наблягаме на важността на структурната реформа, в крайна сметка се стремим към промяна на съзнанието на хората. ГКИС се опитва да мотивира добрата воля в ума на всеки от нас и да я превърне в сила, способна да промени обществото.”

Со Кюнг-Сук

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.