Проект „Чиста потенциалност“

Скъпи приятели,
На 21.06.2012 се открива изложбата „ЧИСТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ”
на „Център за визуално и невизуално изкуство ИЗТОЧЕН 48”, от 19:30 ч.
бул. Източен №48, ет. 1, Пловдив

“Чиста потенциалност” е проект, който има за цел да селектира концепции (текст и помощни визуални материали) на автори от различни клонове на изкуството и културата. Търсените решения са в посока на мултисензорно въздействие чрез синтез на различни изразни средства за постигане на единно художествено въздействие – тактилност, вкус, мирис и визия. Не се поставят ограничения по отношение на стилови предпочитания, тематичен и сюжетен избор и начин на представяне на произведенията. На разположение са и белите стени в празното галерийно пространство. В контекста на проекта са и идеи, включващи опозицията “отсъствие – присъствие” в използваните средства.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата, За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.