Чиста потенциалност

На 21.06.2012 се представи проектът “Чиста потенциалност” в Център за визуално и невизуално изкуство „Източен 48” , гр.Пловдив. Куратори на проекта са Атанас Тотляков (Atanas Totlyakov) и Йоанна Тиеле (Joanna Tiele).

Това е проект, който има за цел да селектира концепции (текст и помощни визуални материали) на автори от различни клонове на изкуството и културата. Търсените решения са в посока на мултисензорно въздействие чрез синтез на различни изразни средства за постигане на единно художествено въздействие – тактилност, вкус, мирис и визия.

Избрани бяха автори от Полша и България. Техните творби бяха принтирани и поставени в пространството на „Източен 48”. http://www.facebook.com/48Eastern
Искра Иванова (Iskra Ivanova), студент, Факултет по Изобразително Изкуство, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Вяра Гунева (Vyara Guneva), художник, България

Йоанна Тиеле (Joanna Tiele), художник, Лодз, Полша, Велико Търново, България
Трифон Калфов (Trifon Kalfov), художник, преподавател по перспектива

Константин Денев (Konstantin Denev), скулптор, професор по скулптура, България
Юстъна Якубовска (Justyna Jakóbowska), художник, Лодз, Полша

Атанас Тотляков (Atanas Totlyakov), художник, главен асистент по рисуване, България
Мацией Зданович (Maciej Zdanowicz), художник, асистент по рисуване и живопис,

Георги Минчев (Georgi Minchev), скулптор, доцент по скулптура, България
Магдалена Дабровска (Magdalena Dabrowska), художник, Лодз, Полша

Петър Друмев (Petar Drumev), музикант, дизайнер на видео и звук, България
Ивайло Василев (Ivaylo Vasilev), графичен дизайнер, художник, България

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.