Морски соларни клетки

Морските соларни клетки, разработени от Фил Паули, представляват алтернативен начин за производство на електроенергия от възобновяеми източници.

Както подсказва името им, за разлика от обикновените слънчеви панели, тези са разположени на водната повърхност. Това осигурява двойна полза. Първо, клетките не заемат място на ограничената по площ земя и така тя може да бъде използвана за други цели като земеделие, например. Около 70% от земята е покрита с вода, т.е. има възможност за изграждане на много по-големи по размер соларни паркове. И второ, водната повърхност отразява слънчевите лъчи и ги насочва към соларните клетки, които са с полусферична форма, като така произведеното количество електроенергия ще е по-голямо.

Освен да добиват енергия от слънцето, морските соларни клетки ще могат да произвеждат електричество и от движението на морските вълни. Част от устройството ще бъде разположена под повърхността на водата, където ще може да улавя морските течения и да превръща кинетичната енергия от движението в електрическа. Така комбинацията от слънчева и кинетична енергия ще осигури по-голяма ефективност на морските соларни клетки, както и непрекъснат електрически поток, защото дори и един от възобновяемите източници да не действа (след залез слънце, например), другият продължава да генерира електричество. Отделните соларни клетки ще могат да се свързват една с друга, като така образуват по-големи и стабилни структури, плаващи по повърхността на океаните.

Повече за иновативния дизайн на морските соларни клетки можете да научите от интернет страницата на Фил Паули.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.