Помисли преди да принтираш

Природозащитната организация WWF е разработила софтуер, който дава възможност на потребителите да съхраняват файловете си във формат, който не позволява принтирането им. След инсталиране на софтуера в менюто „Print“ се появява опция „Save as WWF“ и с нейното избиране файлът ви се запазва с окончание .wwf и не може да бъде принтиран. Следвайки същите стъпки можете да конвертирате и вече създадени документи в този формат. Няма ограничение за броя страници на документа, а вече създаденият файл с това окончание може да бъде отворен с почти всяка програма, четяща pdf-формат. За потребителите, ползващи за първи път софтуера в края на документа се появява една допълнителна страница, даваща информация за този проект на WWF.

Целта на инициативата на WWF е да помогне за намаляване на количеството на използваната хартия (и съответно броя на дърветата, изсичани за производството й), като предотврати ненужното принтиране на огромен брой документи. Софтуерът кара потребителите да се замислят доколко принтирането е наистина необходимо и им дава възможност ако преценят, че то не е нужно, да го предотвратят, като запазят файла в съответния формат.

Софтуерът е напълно безплатен и може да бъде свален от интернет страницата на WWF.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.