Разговор с Твореца за бъдещето на света и България 1

Послание, дадено на Диана Мечкова от Твореца за нейните книги от Светлината.

Част първа.

– Мили Боже, Творецо на всички времена – моля те да ни кажеш каква ще е съдбата на България според записите в Акашовата библиотека.

– Зависи много от вас. Всичко се мени – и записите при нас, и животът при вас. Може и да сме предвидили дадено събитие, което ви доближава до благополучието, но ако сте безотговорни към начина, по който проживявате живота си като лентяйствате и безделничите, как да се случи.
Много важно е да знаете най-подходящото време за осъществяване на дадено събитие и тогава най-успешно ще творите, ръководени от нас. Например ако не положите усилия за вашите златни, кристални деца, за които не напразно говорим сега, кой ще оглави човешките ви действия и ще ви ръководи на физично ниво по пътя на значимите промени, които ви очакват? Я се огледайте колко от вас си пилеят времето, обсебени от своите мании за пазаруване, безцелни пътешествия и с нищо не обогатяват и не осмислят своя живот. Вие не сте на Земята само да съществувате, а да се издигате в развитието си, да творите съвършенства и не само в душите си, а и във физичния свят. Не си мислете, че това, което ви чака, е трудно и непосилно за вас. Та нали ние сме с вас! Аз, Творецът, искам да ви кажа, че няма непостижими неща, когато сме ведно.

– Мили Творецо, а какво ще се случи с глобалното затопляне? Можеш ли да го спреш и да ни помогнеш? Молим те сърдечно!

– Та аз вече го правя и това ще се почувства до няколко години, когато отново ще се възстановят старите параметри на изместените водни течения и разместените въздушни коридори над някои от областите на Земята.

– А за какви коридори става въпрос?

– Ами когато се разместят пластовете с различна въздушна плътност, налягане и температура, се получава едно движение нa въздушни маси и завихряния – така наречените бури и урагани. Когато контрастът, температурните разлики намалеят, тогава по-лесно ще се стабилизира и времето и въздушните урагани, бури и течения ще се успокоят и ще влязат в тази умерена рамка, както преди години. При вас сега наистина има един напрегнат процес на преустройство на въздушните маси в съответствие с новите температурни реалности, които са едни от най-високите в последните няколко столетия.
Но това, което Аз искам да уточним, е, че не бива да се страхувате. Аз, Творецът, ви обещавам, че вие няма да изчезнете, ако продължавате вашата битка с тъмнината във вашата душа. Земята няма да изчезне, щом толкова много от вас променят бързо съзнанието си в посока на добротворство към хората, животните и планетата.
Тоест, ако продължите да се извисявате в деянията си и да повишавате вибрационното състояние на светлинното си тяло и да ни изпращате любов, то как ще престанете да съществувате. Та нали такава е нашата цел във Вселената – да се множат цивилизациите, народностите и човешките представители, които разпространяват Светлината навред.
А вашата страна България винаги е била светлоносен извор на планетата ви през различните времена. И сега виждам многобройни светлинки почти във всяко едно населено място. Едни от вас я излъчват, участвайки в организирани духовни мероприятия, други го правят поединично в тайно.
На всеки от вас Аз, Творецът, съм благодарен! Искам от вас да не забравяте, че да си българин значи да си събуден, грамотен и устремен към Светлината на Новото време.
Виждам колко много хора проживяват живота си в полусънно състояние. Но никога и в никоя цивилизация всички нейни членове не са били на едно и също ниво на просветление и развитие. Радвам се и съм удовлетворен, че издигнатите ваши човешки представители ни отдават много от своята енергия на Любовта – така необходима, за да ви помогнем да влезете през портата в Новото време.

– А какво ще стане с тази поредна световна криза? Европейският съюз ще се сгромоляса ли? Разбрахме, че събитията се менят и във вашите записи, но все пак какво предстои да се случи?

– Ще го има дорде ги има и банките, които да наливат пари в изстрадалите длъжници. Но и те имат предел на възможностите си и не само Европейският съюз ще се разпадне, но и цялата ви финансова, политическа и обществена система. Тогава в новото време от нищото ще се съгради новото общество, водено от нови по своята същност и морал водачи и така докато не се извършат глобалните промени в света, в който съществувате сега. В бъдеще ще имате една държава, в която езици няма да има. Ще говорите на езика на Любовта и ще засищате и глада си с тази материя на Любовта.

– Ще имаме ли тогава физически тела?

– Ще се движите по Земята, но няма да сте със същите телесни обвивки. Ще сте по- прозрачни, олекотени и ще сте със светещи тела. Ще излъчвате светлина, тя ще блика от очите ви, от телата ви и планетата ви цялата ще е в светлина. Ще се превърнете в една от най-развитите планетарни цивилизации.

– А ще ги има ли нашите човешки градове и населени места, както сега?

– Ще има постройки, но няма да са бетонни, загрозяващи красивата ви планета, а ще са от дърво и естествени материали, във форми, които ще акумулират още повече небесна светлина – пирамидални, конусообразни, сферични.

Към част втора.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.