Разговор с Твореца за бъдещето на света и България 2

Послание, дадено на Диана Мечкова от Твореца за нейните книги от Светлината.

Част втора.

Към част първа.

– Ще работим ли, както сега, за насъщния си хляб, за физическото си оцеляване?

– Ще има също разделение, но не на базата на финансови различия, а разделение според труда ви. Ще има такива, които ще отговарят за изхранването ви, други, които ще строят скромни жилища за новите семейства, трети ще ви лекуват – с мисли, чувства и представи. Ще има и такива, които ще взимат управленски решения в съответствие с моите планове за вас като цивилизация. Виждам много деца с небесни дарби, заобиколени от своите родители и приятели как растат в обич, радост и доброта. Няма да има глад, сиромашия, страдащи и умиращи от недохранване деца, както и хора, тънещи в гнетяща мизерия.

– А как по-подробно ще бъде устроен този свят? Коя ще бъде разменната единица? Групата хора, които се занимават със строителство, как ще се снабдяват с храна например? Сега паричната единица улеснява размяната на различни стоки. Ако парите няма да съществуват, не се ли връщаме към старото разменно стоково стопанство, а това според мнозина сякаш е регрес? Икономистите и много хора смятат, че като няма финансови стимули, няма и по-нататъшно икономическо развитие. А ако живееш в мизерия как да развиваш цялостния си духовен потенциал?

– Ще имате ново устройство с реализирани налудничави – според сегашния етап на развитие на съзнанието ви – идеи. Тогаз никой няма да се намесва или да пречи на другия в добрите му дела. Целта ще бъде просперитет и спокоен, сигурен живот за всички човешки деца.

– А като е спокоен животът ни, как ще еволюираме – нали ни обяснихте, че когато сме на кръстопът и вземаме правилни решения, тогава изкачваме поредното стъпало по пътя на еволюционното си развитие.

– Пак ще има върхове, които да покорявате в битка с тъмнината, но тези върхове ще са свързани с личностното ви развитие, с възприемане на висок човешки морал, а не в битка за физическо оцеляване.
А сега бих искал да дам едно разяснение за светлия век, който ви очаква. Той ще е една прелюдия към още по-светли времена във вашето развитие. В тях няма да има страдание, а само усмивки, Любов и съвършенство. Не си мислете, че е фантастична приказка, а една реалност, към която сте се устремили. Я погледнете вашите родители и прародители колко се различаваха в интелекта си и духовното си развитие от вас сега. Така ще е и след няколко поколения – тогава светът няма да прилича по нищо на тоз, създаден изцяло от вас. Животът ще бъде хубав, ще има обич, взаимопомощ и честност между народите.
Тогава човешките деяния ще бъдат насочени не към трупане на безсмислени богатства, а в защита на цивилизацията от глада, студа и на другите живи видове на планетата ви. Пари няма да има, а ще бъде рай под небето. Точно този период може и да не го видите, но вашите деца и внуци може и да се наслаждават на тези промени по земите ви.

– Но нали тъй казахте, че и ние може да усетим промените в настъпващия Златен век?

– Така е, може още сега да почнат бурните промени, както и след две-три десетилетия или столетия – това зависи от вас. Записите ги има, а бързината на сътворяването им на Земята зависи от силата на желанията ви и устрема на деянията ви. Ще ви е нужна и смелост в предстоящите икономически и социални катаклизми, които ви очакват.

– В какво ще се състоят те?

– Ами срутване на сегашните законови рамки, управляващи икономическия ви, политическия ви и обществен живот. Затова ви казахме, че ще израснете отново от пепелта.

– Обикновено в такива ситуации избухват войни за икономическо надмощие и защита на икономически и национални интереси, революции, осъществявани от обеднелите народни маси. Така ли ще се случи и сега?

– Войни няма да има, но ще дойде хаос с последващо стабилизиране и възход към съвършенство.

– А какво ще стане с тази управленска икономическа и политическа нечиста върхушка, която живее и трупа богатства от политика, интриги и задкулисни машинации?

– Ами зависи от вас: нали вие избирате управляващите. Нали затова са и новите деца със злато в светлинната им структура. Те ще ви спечелят с мисълта и грижата за общото, с липсата на корупционни модели на поведение, както и със своята честност и способност за служене и жертвоготовност в името на светлия век за вас .

А що се касае до вдигане нивото на световния океан – и това ще се омегчи. Вече сме задействали тези клапанни предпазни механизми, които да отнемат излишната вода и да я разпределят равномерно. Време е и вие да настоявате за въвеждане на законодателство, което да стартира и даде свобода и приоритет при разработването на всички нови прогресивни технологии, които ще облекчат настъпващите промени. Ние ще ръководим както сътворяването им, така и приложението им. Свързваме се с ваши държавни ръководители, някои от които вече ни послушаха и се отказаха от атомната енергия, инвестирайки във въвеждането на нови технологии за получаване на възобновяема енергия.

Ще настъпят и промени в отделни участъци на планетата ви. Те могат да се състоят в заливане на стари територии и издигане на нови. Но няма да е изведнъж, а постепенно, така че пострадалите да имат време да напуснат застрашените си от потапяне земи.
– Кои територии ще бъдат залети? Чела съм, че крайбрежията на Северна Америка са сред силно застрашените, както и много други места и островни държави.

– Ще се случва там, където населението й изостава със събуждането за Новото време.
– А българското Черноморие?

– Може да претърпи промени, но в много ограничени участъци. Виждаме, че много хора, живеещи по черноморското ви крайбрежие, се събуждат от летаргията си и ни даряват с много от енергията си на Любовта, за да вършим промените по планетата ви. Благодарни сме им. И трябва да знаете, че ние не унищожаваме нашите светлоработници и разпространители на небесните ни заръки за вас, хората по Земята.

– Искам да попитам Теб, мили Творецо, кога България ще отработи кармата си – отново живеем трудно, загубихме много територии през войните и сега сме една малка бедна държава, от която нищо не зависи. Не я ли отработихме най-после тази сурова карма, свързана с избиването на богомилите, с тези пет века турско робство, а и несгодите след това?

– Вие всички хора правите едно и също – отработвате старата карма, но после необмислено трупате нова и така… Защо ви трябваше и във войните да се намесвате?
Но още малко ви остава и ще се въздигнете до едни от най-изявените народи по целия свят – със способностите си за новите открития, които ще тръгнат от вашите земи, свързани с опазването на природата и въвеждането на възобновяеми и екологично чисти източници на енергия.

– В България бе спрян строежът на атомната електроцентрала – правилно ли бе това решение?

– Няма да ви трябва. Съсредоточете вашите усилия към технологии, извличащи естествената геотермална и планетарна енергия от самото й ядро.

– Но тези източници на енергия са много надълбоко и се смята, че е невъзможно и нерентабилно;

– Посоката ви е неправилна – енергията от сърцевината на земното ядро е безконечна. Остава само да я изведете и да я впрегнете за доброто на человеческия ви род. А извличането и преработката на земния газ като природна суровина е много по-рисково, трудоемко и замърсяващо природата ви производство.

– Но аз не знам да има открити технологии, с които да се стигне на стотици километри дълбочина.

– Ами създайте ги. Това е един неизчерпаем на практика източник на гориво. Обърнете се в тази посока на развитие на вашите изследвания. А и не е необходимо да се стига толкова надълбоко, колкото ти си го представяш. Ето за това трябва да се сетят вашите изследователи да питат нас и ние ще им кажем за използването на тези източници за вашето съществуване и развитие.

Към част трета.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.