Ненасилствена комуникация

Мирослава Делчева  е част от екип специалисти, занимаващи се с обучение на деца по метода на ненасилствената комуникация (ННК). Обучението цели още от ранна детска възраст да изгради в децата умения за общуване, преодоляване на конфликти, осъществяване на взаимосвързаност с околните. Какво представлява ненасилствената комуникация и как тя може да направи отношенията ни с хората около нас по-добри, разказва Мира:

За първи път се запознах с метода за общуване Ненасилствена комуникация /ННК/ преди близо две години на семинара, посветен на тази тема – „ Светът през очите на жирафа”. Бързам да обясня от къде се взеха тези жирафи.

Жирафът е символ на ННК или на общуването от сърце, символ на общуването, в което се отдава значение на човешките емоции и потребности. Защото, каквото и да се случва в живота ни, този метод ни учи да се вглеждаме в чувствата си в момента, в който те се появят и да търсим потребностите ни, които са коренът на емоциите.

Това означава, че външните обстоятелства са стимул за нас, но коренът на емоционалното ни състояние лежи в нашите ценности, в значимите за нас неща.

Ако разглеждаме ситуациите в живота по този начин, поемаме отговорност за собствените ни емоции и спираме да обвиняваме другите.

На практика, когато има силни чувства, много често има и обвинителни мисли към хората, които са замесени, към ситуацията, към себе си. Има различни техники за справяне с тези мисли. Когато говорим за ННК, се фокусираме върху емоциите, които изпитваме и свързаните с тях наши потребности. Осъзнаването на важните за нас неща, сваля напрежението и ни помага да излекуваме трудни ситуации и взаимоотношения.

Емоциите са като вълни, които носят своето послание и след като го доставят, отшумяват. След две години мога да кажа, че се уча да се вглеждам в себе си, и да откривам тези послания. Те могат да бъдат като скрити перли, страдаме докато станем готови да ги видим и в един момент се превръщат в истински съкровища.

Определено мога да кажа, че ННК е като перла за мен, нещо, което стана част от мен, от пътя ми и от значимите ценности. Така се родиха и заниманията за деца, от желанието да се предадат тези ценности на децата и още от рано да се стимулира у тях осъзнатостта за човешките емоции и потребности, които в крайна сметка са в основата на истинските взаимоотношения и на градивната комуникация като цяло.

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.