Квина тил Квина – за жените и мира на Балканите

Статия: Квина тил Квина (Швеция) на Награда за цялостен житейски принос

Првод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

„…за успехите им в преодоляването на етническата омраза, чрез оказване на помощ на жени във военни зони за превръщането им в основни действащи лица за изграждането на мир и разбирателство.”

Фондацията Квина тил Квина* е основана през 1993г. в отговор на войните на Балканите и насилието над жените там. Но още от самото начало КтК вижда жените не само като жертви на обстоятелствата, а и като важна част от общността и двигател за промяна на обществото, което трябва да бъде изградено отново след края на войната и конфликта. Затова КтК се създава с цел да окаже помощ и да работи със женски организации. Официалните им цели са:

  • Да осъществява проекти в райони, засегнати от войни и въоръжени конфликти. Проектите трябва да насърчават самостоятелността и самоуважението на жените, тяхното психо-социално и/или физическо здраве или да допринасят за участието на жените в развитието на едно демократично гражданско общество.
  • Да насърчава провеждането на изследавния и проучвания, засягащи влиянието на войните и въоръжените конфликти върху жените.
  • Да публикува факти и информация относно влиянието на войните и да убеди обществото в необходимостта от използването на мирни решения на конфликтите.

До момента по-голяма част от дейността на КтК се осъществява на Балканите. Тя включва насърчаване на диалога, обучения относно заетостта, здравеопазване, справяне с домашното насилие, правни съвети и много други проблеми (като трафик на хора), които възникват в райони на конфликт дори и след края му. Проучване, публикувано през 2000г., привлича вниманието към липсата на отчитане на различията между половете в Мирните споразумения от Дейтън и препятствието, което това поставя пред възстановяването. Този доклад е част от официална презентация на Швеция по време на Конференцията Пекин+5 по въпросите на жените, провела се в Ню Йорк през 2000г. Това става причина КтК да получи и международно признание и се предполага, че оказва влияние върху резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН, която призовава „Страните-членки да гарантират по-голямо представителство на жените на всички нива на вземане на решения в национални, регионални и международни институции и механизми за превенция, управление и разрешаване на конфликти.” Други доклади на КтК се фокусират върху половите различия в администрацията на UNMIK в Косово и преодоляването на препятствията пред процеса на възстановяване на жените в Босна и Херцеговина.

В момента КтК има осем офиса в Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Хърватска, Сърбия, Албания, Израел/ Палестина и Грузия с около 11 жени служители. Още толкова жени работят и в офиса им в Стокхолм. Офисът в Сърбия отваря врати през 2001г. Същата година КтК започва да оказва помощ и на женски групи в Израел и Палестина след като в продължение на няколко години са изграждали контакти в този район. Офисите в Албания и Грузия са открити през 2002г. В обзора си за 2001г. КтК пише, че партньорските им организации вече „играят важна роля в изграждането на ново демократично общество.”

КтК имат 70-80 проекта с около 60 организации на Балканите и са запознати с няколко стотин женски организации в района, в които работят няколко хиляди души. Те осъществяват различни дейности и повишават информираността на обществото относно проблемите на жените. Темите могат да варират от информация за репродуктивното здраве до политически въпроси. Способността и желанието на тези организации да си сътрудничат отвъд етническите бариери е условие за получаване на подкрепа от КтК - предимно икономическа и за изграждане на капацитет. Сътрудничеството се преустановява, когато групата стане достатъчно зряла и си намери други източници на финансиране или когато групата стане ненужна, защото задачите й се поемат от държавата под формата на обществени услуги.

Важна част от дейността на КтК е да изгражда мрежи от женски групи, например чрез организиране на общи семинари. КтК може да помогне за осъществяването на контакти между босненски и хърватски организации, с които са си сътрудничели в средата на 90-те години, и нови групи от Косово и Албания, които сега се сблъскват със същите проблеми, пред които други са били изправени преди. В Македония КтК помага за формирането на много нови женски организации.

През 2001г. от 32 милиона шведски крони бюджет на КтК, 30 милиона идват от Шведската агенция за международно развитие и сътрудничество (Sida).

Цитат

 „Въпросът, който трябва да си зададем е – кое е най-голямото препятствие пред жените на дадено място в даден момент? …Жените, работещи по въпросите на здравеопазването, образованието, домашното насилие, възстановяването след нанесени травми, разбират причините за тези проблеми. Затова техният глас трябва да се чува при вземането на решения.”

Керстин Гребек

*Kvinna till Kvinna (шведски език) – От жена на жена (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.