Реч на Елена Жемкова при връчване на Награда за цялостен житейски принос

Реч на Елена Жемкова при приемане на Наградата за цялостен житейски принос от името на Мемориъл (Русия), 9.12.2004г.

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Дами и господа,

За начало от името на Международната доброволческа обществена организация Мемориъл историческа, образователна и благотворителна общност, защитаваща човешките права бих искала да благодаря на хората, които ни номинираха за тази награда и сметнаха, че сме достойни за нея. Наясно сме с ролята на тази награда в света на гражданските инициативи и сме горди, че на нашата организация е оказана тази най-висока чест в областта.

Ние от Мемориъл сме особено поласкани от думите, обясняващи защо ни е връчена тази награда. Журито казва, че „историята трябва да бъде помнена и разбирана, и човешките права да бъдат спазвани навсякъде, за да могат да бъдат постигнати устойчиви решения на оставеното ни от миналото наследство.” Това в голяма степен отразява основните принципи, залегнали в дейността на Мемориъл.

Мемориъл започва преди 15 години, като организация, отдадена на образование в сферата на историята. Бяхме група хора, посветени на преосмисляне на близкото минало на страната ни, минало, станало причина думата ГУЛАГ да се запечата завинаги в съзнанието на човечеството. В онези дни вярвахме и продължаваме да вярваме, че без честен и последователен анализ на историята на терора на съветската държава, Русия никога няма да има настояще нито бъдеще.

Но по времето, когато Русия мъчително се откъсваше от тоталитарното си минало, Мемориъл реши, че не може да ограничи дейността си само до исторически проучвания. Не можехме да останем безразлични към продължаващото от време на време завръщане към тоталитарните практики. Затова ние от Мемориъл започнахме борба срещу нарушенията на човешките права много скоро след създаването си.

Принципно ние виждаме тези два аспекта на своята дейност – борба за установяване на истината за миналото и борба за спазване на човешките права днес – като една органична роля. Основният източник на това единство е фундаментално придържане към върховенството на закона.

От друга страна законът предлага нов подход към трагедиите на миналото, каквато е бил терорът по времето на Сталин. Този подход ни позволява да погледнем на терора като част от една цялостна политика, целяща непрекъснато потискане на личните права и свободи.

От друга страна ежедневно и дори ежечасно ставаме свидетели на нарушенията на човешките права в Русия, което е следствие на историята, следствие на империалистическото и тоталитарно мислене, което все още не сме успели да оставим в миналото.

Това непрекъснато връщане към миналото включва опити за установяване на държавен контрол върху медиите, бизнеса и независими политически и неправителствени организации. Включва мания за секретност, вече довела до смъртта на няколко руски журналисти, природозащитници и учени. Включва и неуморно създавани от властта политически механизми за т.нар. „управлявана демокрация”.

Но във фокуса на всичко, което се случва днес в Русия, е Чечения. Нека ви напомня, че първата война  в Чечения избухна преди десет години точно по това време на годината.

Историците и защитниците на човешките права, работещи в Мемориъл, имат един и същ подход към работата си. И двете групи събират, проверяват, систематизират и анализират факти, след което ги представят на обществеността.

Единният подход стои в основата на много аспекти на нашата дейност: защита на правата на етническите малцинства, страдащи от дискриминация, защита на правата на бившите жертви на политически репресии; и образователни проекти с участието на студенти и преподаватели.

Този подход стои в основата и на дейността ни в Чечения и други „горещи точки” из бившия СССР, както и на работата ни с исторически архиви, които за нас си остават „горещи точки”, защото достъпът до тях е ограничен.

Идеята за човешките права е основа за всички наши дейности. Това не е нова световна религия или идеология. Това просто е система от принципи, които могат да ни помогнат да намерим пътя си – както през трагичните лабиринти на миналото, така и през бързо променящия се свят на настоящето, което става все по-опасно и нечовешко. Изразът „груби нарушения на човешките права в миналото и настоящето”, който Мемориъл често използва, когато става дума за човешки права и история, не е символ на надежда, а твърдение за това, срещу което се борим всеки ден.

Разбира се не съм забравила, че наградата, която получаваме днес, често бива наричана „Алтернативна Нобелова награда”. Това означава, че ние получаваме признание не просто като руска организация и не просто, като организация, работеща само върху съветското минало и настоящето на страните от бившия Съветския съюз. И това е точно така.

Борбата за истина и законност е вдъхновението на нашата дейност. Опитите да разберем миналото и да открием отговори на днешните предизвикателства са неизменна част от тази борба. Трагичното минало, което се опитваме да преосмислим и разберем, е наше общо минало. Защото катастрофите на двадесети век – Аушвиц, Хирошима и Колима, работническият лагер ГУЛАГ в далечния руски север – принадлежат на целия свят, не само на отделни хора или държави. Ако ние – всички ние – можехме да ги разберем, може би щяхме да имаме по-ясни отговори за предизвиактелствана на двадесет и първи век, за 11.09 в Ню Йорк, за нападението над училището в Беслан. Тези предизвиактелства също са грижа на цялото човечество, не само на САЩ и Русия. Освен това те засягат същите стойности: свобода, достойнство и независимост на всеки отделен индивид.

Дейността ни в миналото и в настоящето не се ограничава до определен исторически период. Тя е непрекъсната и продължава.

Изразът „обединение на миналото и настоящето в името на бъдещето” ще придобива все по-голяма важност за всички, които участват и ще участват в дейността ни. Идеята за дълбока, вродена връзка между историческата памет и защитата на човешките права днес, ще става все по-ясна за всички.

Благодаря ви.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото. Bookmark the permalink.

Comments are closed.