Родопите и техните пазители: Дивата ферма

Статията ни бе предоставена от нашите приятели от списание „Органично“. Неин автор е Цветомира Йоцова за списание „За птиците“.

Откакто се преместих да живея на село, започнах все повече да забелязвам колко силно хората са свързани със земята и местата, на които живеят, както и изключителната им наблюдателност за неща, които за външните хора са просто красив пейзаж по пътя, който подминават и виждат само през прозореца на колата.

Ще ви разкажа за Благовеста и Николай от с. Горно поле и Касим от с. Тополово. Общото между тях е, че са се насочили към традиционен и полезен за природата и биоразнообразието поминък и осъзнават и ценят връзката между всичко живо, което ги заобикаля, обичат го и се наслаждават!

Бети и Николай са женени и имат четири деца. Някой може би ще си каже: „Какво правят млади хора като тях в село като Горно поле, където има само баби?“ Е, те не са си го казали, когато преди седемнадесет години се преместили на село и купили няколко кози, двадесет овци и една крава. През 1999 г. продали апартамента на нейните родители в Пловдив и купили шестнадесет крави, осем от които умрели още първата зима! Но те не се отчаяли, а се научили как да се грижат за животните. В момента имат 280 крави, а общият брой на животните е около 500! Открили, че „колкото по-примитивни са животните, толкова по-приспособими са те и отглеждането им е по-евтино“, и се насочили към рядката автохтонна порода късорого родопско говедо. Но както казва Николай: „По-лесно е да спечелиш шестица от тотото, отколкото да намериш чисти породисти животни!“ Това се оказало трудна и дълговременна задача, а тогава още никой не бил и чувал за субсидии.

„Ние оцеляхме, защото и кравите оцеляха. Начинът, по който ги отглеждаме, е максимално близо до природата. Живеят като дивите животни. Раждат теленцата си в гората и ги крият по една седмица преди да ги доведат“ – казва Бети. В момента, освен 500-те говеда, имат 20 овце и 6–7 коня.

През 2005 г. започват да развиват селски и екотуризъм – с две стаи в собствената си къща. Казват, че искат да бъдат приятели с гостите си. Туризмът е повече за контакти с млади хора, не толкова за печалба. Наскоро разшириха къщата си за гости с още 4–5 стаи и една трапезария благодарение на финансиране от проекта „Новото тракийско злато“.

Благовеста и Николай осъзнават зависимостта си от дивата природа. Загубите на домашни животни от вълци например „не са само зян“ – лешоядите, гнездящи в района, се хранят с жертвите, а лешоядите привличат туристи! На въпроса ми дали усещат, че с дейноститеси по животновъдство и екотуризъм могат да помогнат на природата, Бети отговаря, че не само го усещат, но и са убедени! Въпреки че животните им са пазени от десет-дванадесет каракачански кучета, вълците постоянно убиват част от тях, а така има храна и за лешоядите. Съседи са им две двойки египетски лешояди, които буквално закусват в задния им двор, и стопаните ги наричат „нашите домашни любимци“. Хранят се с млечните изпражнения на теленцата. Сутрин в 6 часа следват с нисък полет Николай по пътя към кравите и като ги пуснат, птиците влизат в обора „на закуска“. Бети разказва със смях за забавно „стълкновение“ между един египетски лешояд и техния коч, охраняващ двадесетте овце, което наблюдавали, докато децата се хранели в кухнята. Лешоядът кацнал в двора да се храни с екскременти, но кочът се засилил срещу него и го прогонил извън оградата. След минути лешоядът отново кацнал вътре да се храни и мъжкарят отново се засилил срещу него, но този път смелият египетски лешояд разперил криле и прогонил съперника си, след което спокойно продължил закуската си! А през юни, когато събират сеното, египетските лешояди кацат на десетина метра до тях да кълват буболечки.

Децата отлично разпознават птиците и обичат свободния и неподправен живот на село. А Бети и Николай са щастливи да посрещат всеки любител на природата в „Дивата ферма“ в с. Горно поле, на ръба на кратера, с местни гозби, египетски лешояди и крави, коне и биологични зеленчуци и мед от собствените им кошери.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.