Да съставиш отличен екип с ограничени средства

Статия: „Мини-казус: как да привлечеш най-добрите служители, когато не можеш да им предложиш висока заплата“ на Тед Йобст

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

ПРОБЛЕМ:
През 2009г. съоснователят на AnzaTechnologies, нова компания, която разработва и предлага висококачествени, носещи приходи продукти на африкански фермери, е изправен пред едно от най-големите препятствия, с които се сблъскват всички стартиращи организации: съставянето на добър екип. Дрю Дърбин трябва да се конкурира не само с утвърдените организации, но и да се бори с новосъздаващите се такива, работещи с цел печалба.

Една от основните причини новосъздадените организации да успяват да привлекат добри служители е нивото на отговорност и контрол, което могат да дадат на съоснователите. Макар Анца да има конкурентно предимство пред традиционните йерархични организации, то не оказва влияние при конкуренцията със стартиращи организации със стопанска цел. Те предлагат на ранно постъпващите служители същото ниво на отговорност, както и Анца, но осигуряват много по-добро възнаграждение и социални придобивки.

РЕШЕНИЕ:
Първоначалният подход на Дърбин да публикува обява за свободна позиция за съосновател дава противоречиви резултати. Анализирайки опита си, той споделя: „много от кандидатурите бяха добри, но ние се нуждаехме не просто от добри, а от най-добрите.” Затова той се обръща към личната си мрежа от познати и приятели. Оказва се, че групата на бившите възпитаници на университета, който е завършил, BrownUniversity, е пълна с отлични кандидати.

След като вече има начин да намира квалифицирани кандидати, за Дърбин остава само да открие идеалният. За него нещата изглеждат прости: „Нуждаех се от хора, които споделят визията на Анца и които биха приели като своя мисия това, което се опитваме да изградим.” Когато обсъжда доколко кандидатите пасват на Анца, той внимателно им предава разбирането си за пазара на млади специалисти. Дърбин признава, че не може да се конкурира по отношение на заплатата, нито пък може да им обещае ценни акции на компанията. Наясно е и с факта, че стартиращи компании със стопанска цел биха предложили на потенциалните кандидати същото ниво на отговорност. Вместо това той се опитва да продаде не само възможността за поемане на отговорност, но и възможността за оказване на влияние. Осъзнаването на реалността, че много млади професионалисти могат да бъдат привлечени по-скоро от предизвикателната работна среда и възможността да променят света, отколкото от висока заплата, дава резултати за Анца.

РЕЗУЛТАТИ:
През ноември 2009г. Дърбин наема първия си служител – Браян Коргаонкар на позицията Главен оперативен директор. Действайки като съосновател Коргаонкар изграе важна роля за развитието на Анца в следващите девет месеца. Когато Анца започва да се оформя като организация, Дърбин отново прибягва до личната си мрежа от контакти, този път, за да наеме служители в Африка. Поддържал е връзка с Тумаини Квизера, стажант, с когото се запознава при предишен проект за международно развитие в Танзания. Дърбин знае, че работната му етика и ценности пасват на Анца и затова наема Квизера, като директор на офиса в Танзания. Анца наема общо трима служители на пълно работно време и няколко подизпълнители, които помагат за превръщането на идеята в реалност. Този юли (2011г.) компанията ще започне продажбата на евтини ръчни колички на фермери в Танзания.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.