Силен и бляскав татарин (Спасението е в спастрените ни приятелства I)

Силен и бляскав татарин
бързо на коня скочи,
огън в баира разгаря
с въглен, запален в очи.

В пътя оставих другари…
Тръгнах сама във нощта…
Горе в баира, в пожара…
Хвърлих се право в пещта.

С вихрена грива в лъчите…
Сърце до сърце във галоп…
Върнах простора в очите,
в слънчев и златен потоп.

Подобни творби


This entry was posted in За Духа и Душата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.