Реч на Бианка Джагър при връчване на Награда за цялостен житейски принос (4)

Реч на Бианка Джагър при връчване на Награда за цялостен житейски принос, 9.12.2004г.

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Еквадор

Нищо от предишния ми опит не успя да ме подготви за природната катастрофа и страданията, на които станах свидетел в амазонската джунгла в Еквадор. Срещнах се с множество жители, страдащи от рак и левкимия, жени с необичайни спонтанни аборти, деца с различни кожни болести, дължащи се на къпането им в токсични води.

Тексако, известни и като Шеврон-Тексако, са отговорни за най-ужасната, причинена от разлив на петрол, катастрофа в Латинска Америка, надминаваща мащаба на трагедията с Ексон Валдез*. Драматичният разлив на Ексон Валдез се случва за една нощ, докато природната катастрофа в амазонските джунгли на Еквадор протича бавно, в продължение на 34 години, през които Тексако отравя жителите, като изхвърля токсични отпадъци и остатъци от суров петрол в естествените водни басейни. Макар Тексако да напуска Еквадор през 1991г. замърсяването на екосистемата, причинето по онова време, все още е налице и няма да изчезне скоро.

Това, което Тексако причинява в Еквадор, не е просто природна катастрофа и човешка трагедия, но и потенциална заплаха за компанията. Миналият октомври външен експерт по почистване на петролни разливи, който е работил с много големи петролни компании, оцени щетите, нанесени от дейността на Тексако в Еквадор на близо шест милиарда долара, като това не включва обезщетенията на засегнатите хора, причинените здравни проблеми и икономически щети.

През 1971г. Тексако взема съдбовното решение да изпуска силно токсични отпадни води, страничен продукт от извличането на петрол, директно в реките, потоците, лагуните и блатата. Освен това компанията създава 627 необезопасени депа за токсични отпадъци. Токсичните химикали, изтичащи от тези депа, се просмукват в почвата и замърсяват подпочвените води на екосистема, заемаща площ три пъти по-голяма от Манхатън.

Тъй като в региона няма осигурена чешмяна вода, 30 000 жители, включително деца, са принудени да пият отровената вода на потоците и реките, в които Тексако е излял токсичните си отпадъци.

Шеврон Тексако твърди, че няма научни доказателства, свързващи практиките на компанията с високите нива на ракови заболявания и други здравословни проблеми, срещащи се в общностите около местата на извличане на петрол. Три независими изследвания са публикувани в престижни международни научни списания, включително едно проведено под егидата на Лондонското училище за тропическа медицина, което документира разрастващата се здравна криза, включваща осем вида рак и множество спонтанни аборти.

Шеврон Тексако трябва да признае моралната и етична отговорност на компанията за почистването на силното замърсяване, останало след напускането на терена. Всички искаме да бъдем част от печеливша корпорация, но живота на невинни хора и околната среда не трябва да бъдат жертвани в името на печалбата. Без съмнение замърсяването на амазонската джунгла в Еквадор е било и продължава да бъде причина за смъртта на невинни хора, включително деца. Времето е от огромно значение.

Шеврон Тексако твърди, че се опитва да се придържа към практиките на отговорен корпоративен гражданин, известни като “ChevronTexaco Way”: Организацията се задължава „да провежда бизнес дейността си по отговорен и етичен начин… да подкрепя универсалните човешки права… да пази околната среда… да уважава културата на коренните племена.” Но практиките на Шеврон Тексако за извличане на петрол в еквадорските джунгли изобщо не отговарят на дадените обещания.

*Трагедията с Ексон Валдез – на 24.03.2989г. петролният танкер Ексон Валдез след удар с риф разлива в Аляска между 41 и 119 хил. м3 суров петрол, които покриват 28 000 кв.м. океан и 2100 км. брегова ивица и водят до смъртта на 250 000 птици, 2800 видри и 300 тюлена, както и до значителен спад на популациите на всички други живи организми в района; Ексон са силно критикувани за бавната си реакция по време на кризата (бел.пр.)

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.