I plant a tree – колко е лесно да засадиш дръвче

I plant a tree е неправителствена организация, която си е поставила за цел да помогне за справяне с климатичните промени чрез засаждане на дървета, които неутрализират въглеродния диоксид в атмосферата. Това тя постига по два начина.

Първо, като насърчава хората сами да засаждат дървета от местни видове върху терени край родните им места, които се нуждаят от възстановяване и обалгородяване. След това просто правите снимка на посадените дръвчета и я регистрирате на тяхната интернет страница, като посочвате точното място и броя дръвчета.

Другата възможност, която предоставя организацията, е да засади дръвче от ваше име срещу малко дарение, покриващо точно сумата, необходима за засаждането. С дарените средства се в момента се залесяват два терена в Германия, а всеки дарител получава снимка на посаденото с негова помощ дърво.

От създаването на организацията до сега са засадени над 120 000 дървета в Европа, Азия, Африка, Австралия, Северна и Южна Америка, които са неутрализирали на 4600 тона въглероден диоксид. Интернет страницата на I plant a tree позволява регистрацията освен на отделни хора, и на училища, неправителствени или частни организации и води класация на засадилите най-много дървета, като за момента това е индивидуален дарител, помогнал за залесяването с 15 000 дръвчета.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.