Биодинамични растителни препарати

Статията е взета от Деметер.

В непосредствена близост извън град Дармщат, Германия, между няколко органични и биодинамични стопанства, се намира центъра за изследване и разработка на биодинамични препарати, който работи без прекъсване вече над 50 години. Неговият ръководител, Ули Йоханес Кьоних обобщава дейността му така:

„използване на космическите сили за отглеждане на културни растения“

В основата е изкуството на приложението на природните процеси без манипулацията им.Ули, както и много други негови колеги, преживяват забъркването и подготовката на препаратите предимно като медитация, чрез която са в единство с всичко живо и са в
Спокойствие и въодушевление едновременно. Едно състояние, което често се описва и като вътрешен Душевен мир.

„Ние чувстваме нещо голямо, някакво Духовно влияние, което можем само частично да разберем.“

Но какво всъщност представляват биодинамичните препарати? Кьоних ги нарича средства за здраверазвитие, облагородители на почвата, източник на енергия, катализатор за правилното протичане на живителните процеси в растенията. И най-важното – подпомагат хармонията. Ако нещо е в повече на растенията, то намалява. Ако нещо не достига, то бива доставено. Препаратите възстановяват равновесието.

Те влияят на енергийно ниво и често им биват приписвани едва ли не мистични свойства, което ги прави както цел на възхищение, така и на нападки и ирония. Много хора си мислят, че става предимно дума за торене. Това обаче не е така. В основата е процеса на възвръщането на живителните сили на почвата, което пък е предпоставка за израстването на здрави растения. Селяните хранят всъщност почвата, а не самите земеделски култури, казва още Рудолф Щайнер и нарича почвата „oрган“. Работата по биодинамичните препарати свързва селянина с почвата, растенията и животните. Затова и те я наричат „живо земеделие“.

На територията на изследователския център всяка година пълнят над 1600 рога от крави с пресни кравешки изпражнения. Който желае може да наблюдава цялата процедура по пълненето. Изпражненията престояват над шест месеца в рогата, като така имат възможността да поемат вселенските сили и енергия от тях и да се превърнат в ароматна, почвенокафява маса. Така подготвени те могат да се съхраняват дълго в торф, докато взязат в употреба на изследователите или на селяните от околността.

Освен изпражнения се използва още и слама. Или билки като бял равнец, глухарче, коприва, лайка и т.н. Всички те играят ролята на естествен създател на ред сред хранителните вещества в почвата. За съд за витализиране могат освен рогата да се използват и червата на крави. Животинската „опаковка“ има за цел съсредоточаването на творческите и съзидателни живителни сили в сместа. Всъщност процедурата доста наподобява на тази на производството на хомеопатични препарати, които също съсредоточават и съчетават вселенските сили в едно.

Употребата също наподобява тази на хомеопатичните средства – използват се малки количества, които се пръскат в естествената тор от изпражнения. Течната такава дори се забърква заедно с препаратите повече от час, което отговаря на процеса на динамизиране. Във всички случаи накрая, преди употребата, следва и едно едночасово разбъркване във вода. Едва след това се слага върху почвата или растенията. Влиянието е също както в хомеопатията енергетично, а не химическо.

Препаратите се разпръскват по земята преди или по време на саденето. Така влияят още на кълновете и на първите коренчета, тоест по време на ключовата фаза при развитието на всяко едно живо същество, в случая растение. Препаратите въвеждат енергията от околния въздух, земя и от цялата биосфера в растенията.

Доказано е, че биодинамичните препарати има устойчиво влияние върху подобряване на качествата на почвата. Дългосрочни опити, като проведения от швейцарския ИИБЗ и немския изследователски кръг 21-годишен такъв, го доказват еднозначно. Влиянието на препаратите може да се сравни с това на топъл и слънчев летен ден. Особено ясно се забелязва образуването на специфичните растителн аромати и вкусове. Освен това се повишава трайността на продуктите, намалява количеството на нитратите в тях, увеличава се съдържанието на витамини и захари.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.