Магията и мощта са в помощта

Веднъж месечно получавам към FAZ като притурка християнското списание chrismon. В него всеки път има по една силно въодушевяваща статия от г-н Арнд Брумерс. Последния път той разказа за двойка пенсионери, които помагат на всекиго когато и с каквото могат и по този начин изпълват със смисъл ежедневието си. Брумерс ги нарече много много богати (reich на немски), защото помагат (hilfreich – буквален превод: богати на помощ) на другите и знаят да дават.

Неволно се замислих за хубавото словообразуване на немски и как е то на български. На нашия език казваме поМощ, тоест който помага е мощен, има мощ. И мощта е в помощта. А глаголът е поМагам, тоест правя магия. Магия и мощ имат един и същ корен. Дали от там не идва и името на известния богомил Боян Мага?

Но това не е от такова значение. Истински важното е, че трябва да си помагаме. Във взаимопомощта е силата ни. В нея е и магията на живота. Нищо не съществува само по себе си. Всяко едно нещо същестувава единствено и само благодарение на взаимовръзката и единството с всичко останало, наречена Любов!

Подобни творби


This entry was posted in За Разума and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.