Семейството

Семейство идва от семе. Семето е това, което в растителни свят дава плодовете, от него тръгва всичко. Така е и в обществото – семейството е семето, основата на обществото. Отдавна имам чувството, че живея в едно мъртво, не живо общество, общество без основи, които слабо се развива. Това важи както за България, така и за Германия, а и за повечето места по света.

Ако погледнем статистиките за състоянието на семейството, то можем ясно да видим защо ни остава такова чувство. Факт е едно силно разпадане на семейните структури в западното общество. За България нямам статистики, но за Германия те са следните:

- 82 милиона население
- 40 милиона живеят без семейство (домакинства само от един човек от хора над 18 години. Това означава, че тези хора нямат семейства или не живеят с тях)
- от тези 40 само 13 са пенсионери
- 7 милиона живеят сами с децата си без партньор
- 2 милиона двойки (4 милиона души) живеят в семейства без деца

На фона на тези числа изглежда доста малко, че в страната има 10 милиона семейства с над 3-ма души (мъж, жена и поне едно дете).

Само факта, че половината от хората живеят без семейството е жесток. Предполагам, че в България положението, поне статистически погледнато е по-добре, но разпада на семейството и отчуждението в обществото са също факт.

Явно има по какво да работим. Аз също. Аз съм един от тези 40 милиона в статистиката.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.