Driptech – капково напояване, като възможност за справяне със сушата

Статия: „Driptech: как капковото напояване може да трансформира дребното фермерство“ на Валабх Рао

Превод за ОМ от английски език: Рослава Стоянова

Творбата е част от поредица, описваща иновациите и възможностите за справяне с глада в Сомалия. В повечето новини гладът и политическите конфликти се описват като почти неразрешими; ние разглеждаме мерките, които могат да помогнат – от широкомащабни и политически до местни и превантивни.

600 милиона фермери нямат достъп до вода за напояване и остават завинаги в капана на бедността. Една трета от населението на света страда от недостиг до вода. Без достъп до ефикасно напояване фермерите, обработващи малки парцели, не могат да отглеждат продукция през по-голяма част от годината. А без продукция, която да продават, и без това ниските им доходи падат още повече и част от тях не успяват да осигурят храна дори за собствените си семейства.

През пролетта на 2008г. Питър Фрикман посещава фермери в Етиопия по време на обучението си за докторска степен в областта на машиностроенето в Станфордския университет. Фрикман пристига в Етиопия в разгара на най-голямата суша за последните 20 години. Системите за капково напояване, които предлагал местният пазар не били по джоба на повечето фермери, а и рядко работели както трябва. След заръщането си в Станфорд Фрикман създава нова технология за производство, която прави малки, равномерно разпределени дупки в съвсем евтини пластмасови тръби. След като успешно тества системата сред фермери в Индия, през 2009г. Фрикман се отказва от доктурантурата си, за да се посвети на развитието на Driptech – частно социално предприемачество, което разработва и произвежда евтини системи за капково напояване за дребни фермери в развиващите се страни.

През 2009г. Driptech продава 200 бройки на общински държавни служители в Лингкуи, Китай, които ги предоставят на местните фермери. Driptech получава и начално финансиране от два европейски фонда за социални инвестиции, един от които е LGT Venture Philanthropy, както и от няколко вече успешни предприемачи. Dowser се свърза с Фрикман, за да научи повече за технологията на Driptech.

Dowser: Върху кои географски области се фокусирате?
Фрикман: Като начало сме се насочили към фермери в Индия и Китай, заради големия им брой, използването на значителни количества вода за напояване, сравнително слабото приложение на системи за капково напояване и наличието на канали за дистрибуция. По света има над 500 милиона ферми с размер под пет акра и голяма част от тях се намират в Индия и Китай.

В Индия има 119 милиона домакинства, прехранващи се с фермерство на площ от пет или по-малко акра. Т.е. това са 89% от фермите в страната. Само 34% от обработваемата земя в Индия се напоява и на нея целогодишно се отглеждат посеви. Само 2% от обработваемите земи имат капково напояване и обикновено това са големите ферми. Като за начало се фокусираме върху фермери, които имат достъп до някакъв водоизточник и в момента напояват посевите си, но не капково.

В Китай фермите с площ до пет акра са 193 милиона или 95% от общия им брой. Около 37% от обраотваемата земя се напоява и целогодишно дава реколта. Към 2007г. само 0,4% от земеделската земя в Китай се напоява капково.

Как работи моделът ви за дистрибуция?

Driptech се фокусира върху разработването и производството на системи за капково напояване и работи с местни партньори от компании, неправителствени организации и правителствени органи, които имат отношение към дребните фермери. Примерно компании, които продават торове, неправителствени организации, подпомагащи развитието на земеделието, отделите, отговарящи за земеделието и водите в правителството и местните представителства на властта.

Продуктът ни е много по-прост и лесен за инсталиране в сравнение с традиционните системи за капково напояване и затова може да бъде продаван по много повече канали за дистрибуция. Днес в Индия продажбите ни се осъществяват основно с помощта на копании, предлагащи други продукти за фермери, а в Китай – с помощта на местните общини. Планираме през следващите три до пет години да започнем да предлагаме продуктите си и в още няколко държави. Предлагаме обучение за служителите на нашите дистрибутори, отговарящи за връзките с нас и с клиентите. Обучаваме ги как да инсталират системата за капково напояване и след продажбата те обучават фермерите. Работим с партньори по разработването на учебни и маркетингови материали.

Как капковото напояване може да помогне на фермерите, особено на дребните фермери?
За да изхранваме световното население през следващите 40 години производството на храни ще трябва да нарасне със 70%. В момента земеделието изразходва 70% от световните запаси на питейна вода и 80% от обработваемата земя. Предивикателството се състои не само в повишаване на добивите, а в повишаването им и заедно с това намаляване на количеството вода, използвана за напояване. Земеделието в развиващите се страни е особено неефективно що се отнася до напояването – те използват 81% от водните си ресурси и голяма част от тях се губят заради неефективните техники за напояване.

Множество дребни фермери в момента едва изхранват семействата си с храната, която произвеждат и не им остава почти нищо, което да предложат на пазара. Инсталирането на Driptech им позволява да започнат да отглеждат посеви целогодишно, като същевременно пестят вода, труд и време. Капковото напояване може да увеличи добива с 20 до 90%. Фермерите могат да произведат достатъчно зеленчуци, за да нахранят семействата си и да им остане достатъчно продукция, която да продават на местните пазари. Получават реколта и през сухия сезон и могат да я продават на по-висока цена. Посевите, отгледани благодарение на технологията Driptech са донесли на някои фермери 50 до 150% по-високи пазарни цени. Разходите за закупуване на системата обикновено се възвръщат през първите шест месеца от инсталирането й, благодарение на повишения добив и спестената вода и труд.

Освен това децентрализирания модел на производство на Driptech ще позволи изграждането на производствени центрове максимално близо до пазара, което ще създаде допълнителни работни места в развиващите се държави и ще позволи приспособяване на продукта към местните условия и допълнително намаляване на разходите.

Може ли технологията Driptech да бъде приложена и в Сомалия?
В Сомалия фермерите трябва да разчитат на дъждовната вода, защото няма изградена инфраструктура за водоснабдяване. В този случай технологията Driptech може да помогне на дребните фермери да използват и без това ограничените си водни ресурси по-ефикасно, така че да им стигнат за целия сух сезон. Системата ни може да помогне на тези фермери да повишат количеството и качеството да реколтата и да осигури на тях и семействата им по-питателна храна. Заедно с подходящи земеделски практики технологията ни може да помогне за справяне с опустошителните ефекти на сушата и да осигури на хората препитание.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.