Национално състезание по пестене на ток и вода

В САЩ са намерили интересен начин да привлекат младите хора към идеята за устойчивото развитие и необходимостта от намаляване на потреблението на електричество и вода – като превърнат всичко в игра, в състезание между университети и училища.

През 2010г. се провежда първото национално състезание между общежитията на училища, колежи и университети за намаляване на консумацията на ток и вода. Състезанието продължава три седмици, а класации има както сред отделните общежития на един университет, така и на регионално и национално ниво. Победители са университетът Depauw, намалил потреблението си на електричество с 25,8% и университетът Humbolt, намалил консумацията на вода с 15,4%.

Няколко седмици преди началото на състезанието в университетите и училищата се провеждат образователни кампании, които запознават студентите с екологичните проблеми и малките ежедневни действия, които всеки един може да предприеме за смекчаването им. Сред най-често използваните по време на състезанието практики са да се изключва осветлението, когато стаята е празна, да се спира водата докато се мият ръцете или зъбите, по-кратки душове, изключване на уредите от контакта, смяна на крушките с енергоспестяващи. Също така по време и след състезанието студентите започват да се интересуват повече от екология, да говорят за това с връсниците си и да участват в различни мероприятия с такава насоченост.

При тазгодишното състезание са спестени 1 739 046 киловатчаса електроенергия или 1200 тона въглероден диоксид, както и 5 885 611 литра вода. Целта на състезанието е да не бъде нещо еднократно, а да изгради сред младите хора разбиране и навици за грижа към околната среда, които те да запазят през целия си живот, а не само през тези три седмици.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.