Зелена енергия от центровете за данни

През 2011г. френската компания Далкиа започва изграждането на първата си система за оползотворяване на топлината, натрупваща се в огромните центрове за данни, като се очаква до края на тази година системата да заработи.

Центровете за данни с огромните си сървъри и многобройни компютри и електронно оборудване непрекъснато се нуждаят от охлаждане, а натрупващият се горещ въздух освен че се губи, попада и в атмосферата, допринасяйки още повече за климатичните проблеми напоследък. Далкиа са намерили начин да уловят този горещ въздух и чрез топлообменници да го използват за загряване на вода до температура от 55 градуса. Така загрятата вода се разпределя сред сградите в квартала, отдава топлината си на локалните системи за отопление и вече изстудена се връща в центровете за данни, където помага за охлаждането им.

Първата подобна система ще заработи в парка Val d’Europe в бизнес квартала Marne la Vallee край Париж, където центърът за данни, простиращ се на площ от 8000 кв.м., се очаква да осигури топлоснабдяването на жилищна площ от 600 000 кв.м. Тази технология е напълно безвредна за околната среда, няма никакви въглеродни емисии и всъщност ще спестява 5400 тона СО2 годишно. Към 2011г. по света има 2100 центъра за данни, като броят им нараства с по 23% на година  и би било прекрасно ако всеки от тях бъде снабден с подобна система, позволяваща ефективно използване на генерираната от тях излишна топлина.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.