Образование на сърцето

Големите Учители твърдят, че пътя към Духовното развитие и извисяване, към изживяването на истинската Любов минава през сърцето, през чувствата, а не през мозъка, през мисълта. Може би е възможно и чрез мисълта, чрез мъдростта да стане, но тогава вероятността да се осъвършенстваме е много по-малка и съществува възможността много по-лесно да се заблудим по пътя.

Сега чета поредната прекрасна книга на Друнвало Мелхизедек – Да живееш в сърцето (може да се свали от спиралата). Друнвало е един от най-големите Духовни Учители, който отдава голямо значение на простото, разбираемо и достъпно за всеки един човек Духовно учение и практики. В книгата си той разказва за това как е възможно да „мислим“ и да живеем от сърцето си, така както го правят много индигенни народи по Земята, като австралийските аборигени и американските коти, например. Разликата между живота в сърцето и живота в мозъка е огромна. Разумът ни е откъснат от единството на Вселената, а чувствата ни – не. Чрез живот в сърцето си ние ставаме част от цялото и можем да почувстваме непосредствено живота в неговата пълнота, тоест и от гледната точка на други хора и живи същества. Друнвало не само разказва за Свещеното пространство в нашето сърце, в което можем да влезнем и да станем едно с всички и всичко, но и дава прости методи и практики как всеки един от нас може да го постигне. Една от тях е да се научим първо да сме постоянно в Диханието на Единството. Това означава да сме едно с Божествената Майка (Майката Земя като жив организъм) и Божествения Баща (Бога). Друнвало разглежда нас, хората, като Божественото Дете и трети елемент от Светата Троица. Бидейки в единство със света, ние можем значително по-лесно да влезнем и живеем в сърцето си.

Но защо пиша всичко това? Защото за пореден път виждам, че съвременното ни образование се ограничава много силно в едно образование за мисълта, за разума, за мозъка, от което в най-добрия случай можем да излезем мъдри. Но това не е достатъчно. Човек е създаден да се развива всестранно. Както казва основателя на магазините ДМ, г-н Гьотц Вернер, важно е да създадем едно цялостно образование за децата си, което включва не само образование в мъдрост, но и образование на съзнанието и на сърцето. Любопитно е да се спомене, че в конституцията на провинция Бавария в Германия, ако не на практика, то поне по закон, е вписано, че училищата трябва да предават не само знания и умения, но и да спомагат за изграждането на сърце и характер.

Можем определено да вземем пример и то започвайки от уменията. А може би дори и от самото знание, защото сега в училищата се преподават само голи факти и информация, което далеч все още не е знание. Знанието и мъдростта се изграждат предимно на основата на изконните и вечни принципи на света и природата. Едва чрез принципите и разбирането на дълбокия смисъл можем да се научим на нещо. Фактите са само примери, които най-много да ни помогнат в разбирането на принципите. Заучаването на един принцип и разбирането на смисъла на живота води пряко до извеждането на много факти, докато знанието на един факт далеч не води до разбирането на принципите. След знанията идва уменията или възможността да ги прилагаме. Това се учи само с практическо образование. И да не забравим и най-важното – прилагането на тези умения или така нареченото действие или предприемачество. Това също се учи, но засега не е част от образованието. Паралелно с това трябва да обърнем внимание на образованието на съзнанието и на сърцето. Сърцето и съзнанието са неделима част от човешкото същество и трябва да бъдат изграждани и усъвършенствани, заедно с мисълта.

Единствено чрез пълнота на образованието можем да стигнем и до пълнота в развитието си и съвършенство в действията. Или както казва Рудолф Щайнер:

Всяко едно действие трябва да бъде не само осветено от мъдростта, но и стоплено от Любовта!

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.