Преображението и шестицата

Свали аудио.

За триединството на седмицата в 3*7*37=777 е писано много. Днес ще заменим тройката с шестица, за да открием свойството на шестицата да се преобразува и да се преобразява. Та на колко ли е равно 6*7*67 ? На 2814. Число, което още на пръв поглед изглежда обещаващо. Какво са 28 и 14 ? Четири календарни седмици и две календарни седмици. Тези числа имат връзка с Луната – 28 дни е времето от пълнолуние до пълнолуние, а 14 дни е времето от пълнолуние до новолуние. От нумерологична гледна точка 2814 дава отново 6 (2+8+1+4=15, 1+5=6). Сборът на 28 и 14 е 42, а 2814 се дели точно на 42. Какво се крие в 42 ? В 42 е ключът към загадката на шестицата. 2814=42*67, а така също 2814=402*7. Връзката между 42 и 402 е начало на любпопитна зависимост.

        42=6*7
      402=6*67
    4002=6*667
  40002=6*6667
400002=6*66667

Всеки ще забележи, че с добавяне на всяка нова шестица, в произведението се появява по една нула. Колкото нови шестици, толкова нови нули, и така до безкрай. В този пример шестицата се преобразува в нули. 4 и 2 остават непокътнати като стожери отпред и отзад, а помежду им изникват все повече нули, преобразувани шестици. Това не е единствен случай. Да разгледаме това свойство при свещеното в будизма число 108 (на него ще се спрем в отделна статия).

        108=6*18
      1008=6*168
    10008=6*1668
  100008=6*16668
1000008=6*166668

Тук примерът е още по съвършен – и от двете страни на равенството отпред и отзад неизменните стожери са 1 и 8. А между тях с всяка новопоявила се шестица от едната страна, се появява и нова нула от другата страна. Колкото общо шестици от едната страна, толкова нули от другата. 1 и 8 остават константи, всичко друго са шестици и преобразувани в нули шестици. Красота! Човек се изпълва с благодарност към величието на Твореца и творението, когато открие такова математическо откровение.

А шестицата умее и да се запазва в произведението, но тук и трябва съчетанието със седмиците. Бог сътворил всичко за шест дни, а на седмия си починал. Човекът бил сътворен на шестия ден като връхна точка в библейското сътворение. Но да видим как шестиците се съхраняват в съчетание със седмици, така както творението е съхранено и до днес.

        7*7=49
      7*67=469
    7*667=4669
  7*6667=46669
7*66667=466669

И обратното – дори седмицата може да се преобразува в шестица.

        6*2=12
      6*27=162
    6*277=1662
  6*2777=16662
6*27777=166662

Шестицата е благодатно за уможение число, за да покажем какви способности още притежава, ще извикаме на помощ отново числото 108:

        6*18=108
      66*18=1188
    666*18=11988
  6666*18=119988
66666*18=1199988

По подобен начин шестицата умее и сама да си прокара пътя, така както реката си го проправя – ето един красив пример:

          37*6=222
        37*66=2442
      37*666=24642
    37*6666=246642
  37*66666=2466642
37*666666=24666642

Такива примери, под формата на пирамиди, има много. Както видяхме способностите на шестицата да се преобразува и преобразява са разнообразни. Затова аз говоря за преображение на шестицата. Знаете ли, че празникът Преображение е именно на шесто число. Най-много празници в годината има именно на шесто число:

6 януари – Богоявление (Йордановден)
6 май – Гергьовден
6 август – Преображение
6 септември – Съединение
6 декември – Никулден

Ако погледнете в православния календар, ще видите, че църковните празници, свързани конкретно с нашия Господ Иисус Христос са именно шест:

Рождение-Сретение-Богоявление-Преображение-Възкресение-Възнесение

Давам ги в хронологичен ред, така както са се случили преди ок. 2 хилядолетия. Зад всяко от горните слова се крие едно велико стъпало в развитието на всеки един човек. А забелязахте ли, че всичките слова завършват на думата НИЕ. Така е и при четирите празника, свързани с Пресветата Богородица – Майка Мария:

Рождение-Въведение-Благовещение-Успение

Така е и в словата на СътвореНИЕ и ЕдинеНИЕ

НИЕ, НИЕ, НИЕ ….

 

Подобни творби


About Радослав Сяров

Данни за връзка: syarov (@) abv (.) bg
This entry was posted in За Разума and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.