Защо не мога да крада по-малко? (Басня от Синята Икономика)

Това е една от басните за деца на Гюнтер Паули по Синята Икономика. Свали пдф.

Свали аудио

Иван отива в църквата и се изповядва на свещеника, че е крал.

„Но“, продължи момчето, „ако обещая, че отсега нататък ще крада по-малко, това ще ме направи ли добро момче?“
„Не, сине мой“, отговори свещеникът. „Да крадеш по-малко, не е достатъчно. Трябва да спреш да крадеш!“

Иван погледна надолу и каза срамежливо:
„Аз крада от много време и не мога да спра. Но ако пробвам по малко…, например, само половината време …“

„Не, независимо дали крадеш малко или много, крадецът си е крадец.“

Иван настоя:
„Но… ако ти обещая да крада само в почивните дни, то няма ли да съм добро момче през седмицата?“
„Не“, каза свещеникът нетърпеливо. „Ако си крал много време, трябва да покажеш, че съжаляваш за стореното!“

„Обещавам, че след няколко години ще направя всичко, което ми казваш.“
„Не още преди това? Ако продължаваш по същия път, ще отидеш в ада.“

След миг на мълчание момчето промърмори:
„Тогава баща ми също ще свърши в ада.“

„Какво?“, възкликна свещеникът. „Баща ти? Аз го познавам много добре – той не е крадец!“
„Не, не, отче. Ти си прав – баща ми не е крадец“, отвърна момчето бързо.
„Тогава защо казваш това? Какво общо има баща ти с всичко това? Той притежава фабрика, която произвежда качествени стоки, предлага добре платена работа, помогна за построяването на местната болница и дори получи екологична награда от общината, че е намалил отровните отпадъци с 80%. Твоят баща е герой! Той никога не би отишъл в ада!“

Момчето остана безмълвно няколко минути, после погледна свещеника в очите и каза:
„Не разбирам, отче. Как така аз ще отида в ада, ако крада по-малко, а баща ми е герой, защото замърсява по-малко? Той все още замърсява, нали?“

… И това е само началото! …

Подобни творби


This entry was posted in За Децата and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.