Малки заеми за най-бедните

Kiva е организация с идеална цел, създадена в САЩ през 2005 г. Основната задача, която си поставя, е да свързва хора, желаещи да дадат назаем малка сума, с хора, нуждаещи се от микрофинансиране за започване на собствен бизнес или развиване на съществуващ такъв.

Идеята и осъществяването й са съвсем прости. Хора от най-бедните страни по света заявяват желанието си да получат финансиране, за да могат да започнат някакво свое начинание, което ще осигурява прехрана на тях и на близките им. Те се свързват с местни организации, партньори на Kiva, които събират историите им и ги качват в интернет страницата на организацията. Хора, които желаят да помогнат и да дадат пари на заем, могат да разгледат различните истории и да си изберат начинание, което желаят да подкрепят. Финансовата им помощ може да е съвсем малка – в размер на $25, но ако решат могат да финансират и целия проект. Местни организации помагат за това предоставените средства да стигнат до нуждаещите се, които често се намират в отдалечени и трудно достъпни райони. Когато начинанието се окаже успешно, хората връщат получените назаем пари, отново чрез местните партньорски организации. Така финансиращият начинанието получава средствата си обратно по своята сметка и може да си ги изтегли или да реши да подкрепи друго начинание с тях.

Към момента процентът на върнатите заеми е 98,79 – едно доста добро ниво. Kiva не начислява лихва на дадените заеми; единствено партньорските организации понякога го правят, но само до степен да могат да осигурят собственото си съществуване. От създаването й до момента, в Kiva са регистрирани над 612 000 души, предоставили назаем средства, възлизащи на над $233 млн. за финансиране на начинания в 59 страни по света.

Ето някои от ползите от този начин на микрофинансиране:

- Една от основните причини, поради които хората не даряват средства – не знаят за какво ще се използват те – е отстранена. Хората, предоставящи назаем пари, могат да избират точно за какво начинание ще бъдат използвани те. Могат да научат историите на хората, на които помагат, да проследят как се развива начинанието им и да видят снимки с постигнатите резултати.

- Помага се на хора от най-бедните страни, намиращи се в отдалечени и трудно достъпни райони. Те обикновено нямат достъп до банкови и финансови институции и няма от къде другаде да получат помощ. Тук е и ролята на местните организации, които правят възможно предоставените пари чисто физически да достигнат до хората.

- Всъщност, дори и тези хора да имаха достъп до банки, едва ли някой би им отпуснал пари, защото те най-често нямат почти нищо. А се нуждаят от толкова малко! Често жени получават финансиране, колкото да могат да си купят ножица и няколко бръснарски ножчета, за да отворят фризьорски салон в дома си. Или семейство се нуждае от средства, за да купи две крави, с които да обработва земята си и същевременно да получава мляко, което да продава на местния пазар. Или човек, който меси хлябове, с които изхранва семейството си, а му трябва толкова малко, за да му останат два-три излишни, които да продаде.

- Създава се личен контакт между хората, получаващи заема и представителите на местните организации. Именно поради този личен контакт хората се чувстват задължени да върнат заема, тъй като в противен случай ще изпитват вина. Тези хора обикновено живеят в малки и затворени общности, където доверието е особено важно и знаят, че ако не върнат заема, това може да стане причина да бъдат отхвърлени от общността.

- Дава се възможност на жените да се включат активно в икономическия живот. Жените, които понякога са изолирани, чрез започването на собствено начинание стават пълноценна част от обществото и помагат за осигуряване на прехраната на семейството си.

- След като върнат получения заем, хората обикновено използват останалите им средства, за да разширят начинанието си и да го развият, така че то да продължава да им носи печалба и в бъдеще. След като вече разполагат със средства, те могат да помогнат и на други хора от общността да започнат свое собствено начинание. Тази помощ се изразява не само в даване на пари назаем, но и в споделяне на личен опит и знания. След като веднъж някой е помогнал на тях, те разбират, че най-добрият начин да се отблагодарят, е като самите те помогнат на друг.

В заключение мога да кажа, че най-ценното в тази инициатива е дългосрочната полза. Вместо да се даряват средства или храни, които бързо ще бъдат изразходени и ще свършат, а след това ще има нужда от нови дарения, се дава реална възможност на хората да започнат сами да изкарват прехраната си. Както се казва – „Дай на един човек една риба и ще го нахраниш за един ден. Научи го да лови риба и ще има храна цял живот.“

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.