Вода, Почва, Земеделие и Ние

Lagom

Lagom е шведска дума, която е трудно да се преведе, но означава нещо като „най-правилното, най-доброто, за тук и сега, за това място и това време“.

Дума, която има дълбоки корени в шведската култура, земеделие и връзка със Земята. Скандинавските езерни пейзажи са въодушевили веднъж завинаги Професор Рипл да се занимава с Водата, Почвата и тяхната съвместна игра. Нищо чудно, че Рипл основава Института за Системата Вода-Почва. В работата си той ясно ни дава да разберем основните принципи във взаимоотношението между Водата и Почвата и как ние, Хората, и влияем с неприродосъобразно Земеделие. Ето и основите на неговото учение в няколко прости точки, от които можем да научим повече, отколкото от цял един учебник по география и селско стопанство:

  • Всички важни процеси в природата се случват на пресечните точки или така наречените „граници“. За клетките в Човешкото тяло това биха били мембраните, а за реките по Земята – бреговете. Именно там се осъществява общуването между реката и подпочвената Вода, между Водата и Почвата, между Водата и Светлината. Там е и мястото, където Водата се обновява и се явява като Жива и Творческа сила;
  • динамичната структура на реката е меандъра, с многобройните завои и редуването на стръмен и полегат бряг;
  • много важно за течащата Вода е способността й да се разширява, да излиза извън коритото си. Това представлява един Творчески процес, едно обогатяване, така както и Ние се обогатяваме и разширяваме. Естествените речни корита са почти винаги плитки, а реката излиза периодично от коритото си, за да може Водата да Общува с Почвата;
  • процесът на Общуване на Водата и Почвата води неминуемо до отмиване на части от Почвата и Водата ги понася със себе си като наноси. Голяма част от тях, особено при при вливането на реката под формата на естуар в морето, остава на сушата. Така Водата се влива в морето почти чиста, дестилирана. При делтите това е различно. Те създават условия за изхвърлянето на много наноси в моретата. В Европа всяка година са се пренасяли от декар между 15 и 30 кг минерали и хранителни вещества от Почвата в морето. В днешно време, благодарение на променените корита на реките и селското стопанство, в морето заминават около 1,5 тона от декар или 100 пъти повече! Можете да си представите това как влияе на Природата – настъпването на глад, наводнения, суша и други катаклизми е програмирано от индустрията ни;

Знаем колко е важен кръговратът на Водата. Не по-малко важна е играта между Почвата и Водата. Особено важно е как, посредством Природно насочено Земеделие, можем да създадем неоходимите микро-екосистема и местен кръговрат на Водата, в който тя успява не само да се задържи в даден регион, но и да се пречиства успешно в него. Особено внимание заслужава труда на австралиеца Питър Андрюс и неговото Природно Земеделие на Циклите.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.