Мюсюлманско банкиране

В търсене на наистина устойчиво банкиране за пореден път виждам колко малко наистина качествени предложения има на пазара. Или може би не? Оказва се, че гледайки през ограниченото си съзнание, съм пропуснал цял един сектор от банкирането, който представлява 10% от пазара, а именно – мюсюлманското банкиране. Важно е да се кажат три неща:

1. Мюсюлманското банкиране е по-етично от традиционното „западно“ банкиране.

2. То обаче не може да се отъждествява винаги с устойчиво банкиране.

3. Могат да се намерят и християнски институти с подобни принципи, но при тях е повече от трудно да се намери нещо наистина устойчиво, поради прекалено силното влияние на традиционната, предимно католическа, църква върху тях.

Какви са основните принципи на мюсюлманското банкиране? Не се изплащат лихви и не се спекулира на финансовите пазари и борси. Лихвата, също както и бизнеса с нереални стоки се счита за неморален и забранен. Дотук много добре. Обаче голяма част от институтите всъщност изплащат лихва под прикрита или друга форма. Тоест и при тях имаме повлияване от силното влияние на концепцията на лихвата и експоненциалния растеж. В това отношение обаче и устойчиви банки като ГЛС или Триодос не са по-напред с материала, защото и те изплащат лихва.

Заключение: Във всички случаи след едно обстойно проучване могат да се намерят институти, в които си заслужава да се вложат пари, тъй като основната им концепция е в правилната насока. Дали корана или добрите математически познания на арабския свят си казват думата, не е от толкова голямо значение.

Подобни творби


This entry was posted in За Ежедневието and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.