Безплатно Образование с Coursera

В ОМ все по-често говорим за образованието и колко важно е то да бъде достъпно за всички. От друга страна е също толкова важно знанията да бъдат предложени по-най подходящия начин така че да мотивират учащия с удоволствие да се занимава с това. За да се получи този желан ефект трябва да се иползват всички съременни визуални и комуникационни технологии и процесът да е придружен с много практични упражнения. Така учащият има възможността още от начало да се сблъска с реалните проблеми и да изгради подход към търсене на решения. Това позволява и много по добро разбиране на изучавания материал както и трайното му запомняне. Към постигане на това се стреми Дафни Колер, която е професор по Информатика в университета в Станфорд, чрез създаването на онлайн платформата Coursera за безплатни университетски курсове във всички дисциплини. Основната цел на фирмата, създала платформата, е да предложи безплатно качествено образование за всички по света за разлика от традиционното платено обучение в университетите. В момента платформата предлага 121 курса от 16 от най-добрите университети в света. Още по-интересни са педагогическите принципи, върху които е изградена платформата, така че обучението да бъде максимално ефективно. Според последни проучвания онлайн обучението е точно толкова ефективно колкото и традиционното преподаване лице в лице. Писането на домашни и решаването на тестове не трябва да се прави заради оценки, а за да се поддържа мотивацията на студента, както и да се подобри усвояването на материала чрез използване на интерактивни средства. Домашните трябва да са кратки и да целят по-добро разбиране на основните знания, а не да отблъскват учащия като му показват колко труден е материалът. Оценяването на домашните става бързо и допринася за разбирането на допуснати грешки. Използват се различни принципи за даване на отговори – от взаимно оценяване между учащи до използване на статистически системи, които да преценят правилният отговор на основата на максимален брой еднакви отговори. Не на последно място се стимулира практическото прилагане на знанията във вид на виртуални лабораторни упражнения или чрез формиране на групи от учащи, които да се събират заедно и да обсъждат задачи от домашните. Към всеки курс има форуми в които може да се обсъждат различни теми от курса, а дори има и групи разделени по език или географска област. Аз се регистирах за курсa за Въведение в Финансите  и с изненада видях, че има секция на български където се обсъждат домашните и facebook група към нея. Ето и видеото, от което разбрах за платформата:

TedTalk на Дафни Колер по същата тема:

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото, За Разума and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.