Трябва да даваме пример в Европа

В Европа и ЕС имаме всички предпоставки да даваме положителен пример. Затова отказването от водещата роля в намаляването на парниковите газове е тежка грешка на ЕС. По план трябваше до 2020 емисиите да намалеят с 30% спрямо тези от 1990, което е и най-голямата стойност в световен мащаб. Това обаче няма да се случи. Дори и 20% може да не бъдат достигнати. Безспорно лош пример от страна на ЕС. И докато някои държави като Германия продължават с положителен пример, то основните опоненти на 30% са Полша, Румъния и … България. Срам! Ако ще ни е такова участието в ЕС, то нямаме място в него. Особено негативно е влиянието на Полша, които дори сериозно застрашават и 20%. Отново там надделява манията за величие и егоистичното мислене. Егоистичното мислене не води до нищо добро, дори да изглежда оправдано. Икономическия напредък е благодарение на съвместната работа с Германия и в ЕС и точно затова тя трябва да продължава да се засилва във всички области и най-вече в тези, които дават положителен пример на целия свят.

Подобни творби


This entry was posted in За Природата and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Трябва да даваме пример в Европа

 1. Крум Сяров says:

  А ето и един прекрасен отговор, който получих по статията и който разглежда темата малко по-дълбоко. Съгласен съм напълно и въпреки това държа да кажа, че поставянето на една ясна и точна цел в % за целия ЕС е важна, защото дава прост и ясен пример, все пак е първа крачка в правилната посока, макар и не напълно обмислена, и най-важното – акт е да единство. Такова, каквото не само някои от новите членки, но и някои от старите, като Великобитания, не създават впечатление да търсят. Не е добре ЕС да се разглежда единствено като място за обща полза и по-добро налагане на собствени интереси. Точно далеч не е единствената мисия на ЕС и ако се превърне само в това (или ако вече се е превърнало), то много жалко за Европа и света. Важно е постоянно да си припомняме подаването на ръка между дьо Гол и Аденауер след втората световна война, а също и голямата визия за обединението на света.

  А ето и мнението:
  Не трябва да гледаме само процентите а и абсолютния разход! Германия (а и повечето страни от западна Европа) имат енергиен разход на глава от населението повече от пъти по-висок от този на източноевропейските страни.

  http://www.indexmundi.com/map/?v=81000

  Един германец харчи повече от 2 пъти повече електрическа енергия от един поляк, балтиец или украинец, въпреки, че тези страни са по-студени и с по-ниска концентрация на населението!

  Ако сравниш Швеция и Полша например коефициента е 1 към 4,5!
  Ако сравниш Норвегия и Литва например коефициента е 1 към 9! (Ок, Норвегия генерира електричество от ВЕЦове, но това не е така за повечето други страни)

  Бумът на renewable energies в Германия поддържан от най-силната икономика в ЕС. И както казах мисля, че трябва да се гледат и абсолютните цифри.

  Ако в една държава човек разходва Х kWh, като 20% от тях са от възобновяеми източници, а в друга 2 * X и от тях 30% от в. и., то кой замърсява повече? Този, който консумира 2*X трябва да има 60% от ВЕИ, за да замърсява колкото този, който консумира Х и има само 20% ВЕИ. А какъв процент трябва да има някой, който консумира 5*Х или 9*Х? Той трябва да генерира 97,77% от ВЕИ!

  Факт: на Германия ще и трябват, не 30%, а 60% за да „стигне“ Полша с нейните очаквани около 20% по ниво на замърсяване на околната среда.

  Това е, що се отнася до електричеството. При консумацията на петролни продукти нещата стоят по подобен начин. Погледни това:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:OilConsumptionpercapita.png

  в пъти по-високо потребление на горива в Западна Европа, САЩ, Австралия и някой арабски страни

  Плюс това: една голяма част от енергията която се разходва е под формата на течни горива, които често въобще не влизат в сметката за възобновяеми източници. А биогоривата в Германия са малко фарс поради факта, че огромна част се произвеждат от тук от внесена с кораби от южна Америка биомаса – голяма част от соя, често сята на територия на изсечени дъждовни гори някъде в Бразилия.

  И докато Германия има много индустрия и част от тази консумация може да нея, то това не е така при всички държави, а да не забравяме, че и други имат сериозна индустрия при много по-нисък разход на енергия на глава от населението.