Възобновяемите енергии в Германия надхвърлят 25%

Частта на възобновяемите енергии от общото енергийно производство в Германия надхвърли за първи път 25%. Начело е вятърната енергия с 9,2%, следвана от биомасата с 5,7%, фотоволтаиката с 5,3%, вода с 4,0%, както боклук и други с 0,9%. Въпреки положителните новини се забелязва, че енергията от силата на водата играе много малка роля и не е развила пълния си потенциал. В още по-голяма сила това е вярно за геотермалната енергия, чиито потенциал в Германия е много голям. Това е и доказано най-чистата, достъпна и сигурна енергия.

55% от възобновяемата енергия идва от вятър, слънце и биомаса. Само по себе си това не е лошо, но често използваните практики са силно спорни. Например, в Германия не грее чак толкова силно и често слънце и почти не си струва от енергийна и природна гледна точка да се поставят соларни панели. Вятърните перки пък често се разполагат в Северно море, в така наречената област Wattenmeеr, където поради климатични причини и бурното море е доста рисковано. Големите товарни кораби отиващи към Хамбург, Бремен и Копенхаген, както и към други пристанища могат при вълнение лесно да се блъснат във ветрогенераторите и да причинят екологична катастрофа, която окончателно ще обрече на гибел чувствителния биотоп в плитките солено-сладки води на морето. Биомасата пък бива, наред с горе-изброените, силно субсидирана и измества посевите за храна на хора, което в глобален план често означава още по-голям глад за Африка и Юго-източна Азия.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.