Положително вземане на решения

Почти винаги демократични решения се вземат като се гласува „за“ или „против“. Това обаче много често не е достатъчно, за да повдигне едно истинско обсъждане, да вземе предвид гледните точки на всички и да изчисти евентуални съмнения и неясноти. Добър пример за това как „за“ или „против“ не води до решение, е дейността на ЕС, за която често е необходим консенсус на всичките 27 държави-членки.

Ето един по-положителен, шест степенен модел:
1. Предложението съвпада с моето мнение и напълно го подкрепям;
2. Имам малки съмнения, но подкрепям решението;
3. Оставям решението на другите, но го подкрепям и действам за изпълнението му
4. Имам големи съмнения за правотата на решението и съветвам другите да променят мнението си, но въпреки това приемам гласуването и действам за изпълнението му.
5. Не съм съгласен с решението и не мога да участвам в изпълнението му, но не желая да го блокирам и не преча.
6. Предложението дълбоко противоречи на разбиранията ми и затова налагам вето.

Възможности 1 и 2 се считат за „да“, 3-5 за „въздържание“ и 6 за „не“.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото, За Разума and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.