Демократично вземане на решения

Ако някой си мисли, че вземането на решения демократично и заедно е много лесно, то силно се лъже. Една от причините това да е труден процес, но може би най-важната, е това, че хората са различни. Едни от нас са толкова затворени, че дори, когато имат знания и възможности за нещо, те предпочитат да не си казват мнението. А други са толкова отворени, че изказват мнение по всички въпроси, независимо колко знания и умения имат по въпроса. Важно е да се създадат предпоставки въпреки тези трудности да може да се вземе решение. Затова и често демократичните гласувания са тайни. Но пък тогава се сблъскваме с трудностите на тайното поемане на отговорност, което въобще не е ясно дали е поемане на отговорност. Възможно ли е отговорността да е безлична?

Точно защото е трудно да се вземат демократични решения и то в консенсус, е много любопитно да се следят такива процеси отблизо. Вече писах за исландския народ, който сам си пише конституцията и за немската пиратската партия. Е, вече има и българска пиратска партия. Тя още не е напреднала толкова, за да я вземем за пример за вземане на решения, но ще наблюдаваме дейността й.

Днес искам да обърна внимание на подготовката за избори на немската пиратска партия. Една от най-важните точки в програмата й – свободата от и отпадането на авторските права и патентите – трябва да бъде безупречно подготвена, за да може партията да продължи развитието си. Една доста сложна и доста невъзможна тема. Разбира се, че е възможно да се случи, но няма да стане отведнъж, а бавно и постепенно, крачка по крачка, когато обществото разбере напълно смисъла от това. Само група ентусиасти няма да могат да донесат промяната. Досега при вземане на важни решения се включваха, предимно онлайн, всички членове на пиратската партия, правиха предложения и гласуваха предимно чрез софтуерната програма бърз фийдбек. Това действа много добре, особено когато темите са прости, ясно дефинирани и в обсъждането не участват толкова много хора. Но по тази така важна тема това е невъзможно. Вече на няколко пъти пиратите имаха доста големи изтънки, защото се сблъскаха точно с тези трудности. Можем да си извадим следния извод:

Когато става дума за сложни знания, умения и действия, най-добре е да има нещо предварително подготвено, което да служи за основа. Често то може да бъде след това напълно отхвърлено или променено, но винаги играе ролята на благодарна почва за вземане на демократично решение. Това дава условията за минимална структура и организация и максимално творчество. Липсата на подготовка и на конкретни предложения създават краен хаос, който дори и да помага го прави след много време. А времето не е суровина, с която една съвременна политическа партия може да разполага до безкрай, особено когато става дума за бързи и важни решения.

Тук се сблъскваме доста ясно с фактора време. Ако искаме повече и по-качествена демокрация, то ни трябва и повече време за вземането на решения. Дали? Много индигенни народи ни показват, че ако всички действат заедно, по импулса на един или по общ импулс, който винаги идва от Свръхсъзданието, от Бога, то решенията могат да се вземат със скоростта на Светлината. Необходима е обаче пълна Свобода, Свързаност с околния свят, Интуиция и Любов. Това са все неща, които не се изявяват с пълна сила в днешния човек. Затова и силно противоречивото решение на шефа на немската пиратска партия в Берлин да състави с адвокати първоначален текст е правилно. Също така е правилно да има и един или няколко координатора на процесите. Това са обикновено тези, които имат най-много опит.

Важно е да се обърне внимание и на това, че Идеята рядко се осъществява в сложното общество, което сме изградили, мигновено. Обикновено са необходими множество малки последователни Действия, които отделните Хора могат да смелят, да осмислят, да възприемат. Много хубаво го е казал Гогол с невидимите стъпала към Бога, по пътя на развитието. Но иДеи-те в никакъв случай не трябва да забравяме.

Снимката е взета от страницата на пиратската партия в Германия.

Подобни творби


This entry was posted in За Обществото and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.